Skip to content

Hem Över hälften anser att de hör till vinnarna när det gäller digitala förändringar i arbetslivet

Över hälften anser att de hör till vinnarna när det gäller digitala förändringar i arbetslivet

Ämnen

 • Medlemspuls

Blir du en vinnare eller en förlorare när digitalisering och artificiell intelligens förändrar arbetslivet? Det var frågan vi ställde i höstens Medlemspuls. Störst tillförsikt hade IT-sektorn, där 80% ansåg att de tillhörde vinnarna. Bland de som såg sig som förlorare var svaren återkommande brist på kompetens och intresse samt att tekniken kommer att ersätta deras arbetsuppgifter.

Mies työhaalarissa hymyilee kameralle.

Digitalisering, automatisering och nu senast artificiell intelligens håller på att förändra arbetslivet. Men förändringens omfattning och effekter beror på var man tittar på den och från vilken position. 

Till YTK:s medlemsbestånd hör mer än en halv miljon människor i alla åldrar och från alla bakgrunder och vi ville fråga hur det är att uppleva de förändringar som ny teknik för med sig. Är du nervös för att AI ska ta över ditt jobb eller för att du inte har kompetensen att lära dig nya saker? Är det svårt att ersätta sitt eget arbete med teknik? Eller öppnar ny teknik till och med upp för nya jobbmöjligheter??

80% av IT-professionella har stark tilltro till framtiden

Den glädjande nyheten, som baseras på nästan 17 000 svar från Medlemspulsen*, är att långt över hälften av de svarande (58%) trodde att de tillhörde vinnarna i förändringen av arbetslivet. Svaren visade att förtroendet för den egna positionen stärktes särskilt av:

 • Förtroende för att ny teknik inte kommer att påverka din sektor i någon större utsträckning
  ”Artificiell intelligens kommer inte att ersätta en famn på dagis”
 • Förtroende för att tekniken kommer att gynna deras sektor
  ”Jag kan bearbeta nya idéer snabbare”
  ”Jag arbetar inom ett område som automatiserar diagnostik”

 • Den egna inställning
  ”Jag kan anpassa mig till förändringar”
  ”Jag har färdigheterna och med vidareutbildning lär man sig nya saker”
 • Tanken att människor alltid behövs
  ”AI kan inte göra någonting på egen hand. Den behöver en människa för att programmeras och underhållas”

Om man tittar på svaren per bransch var det ingen större överraskning att IT-sektorn hade den största framtidstron: 80% av dem trodde att de hörde till vinnarna i arbetslivet. Nästan 3/4 av dem som arbetar inom finanssektorn och med forskning, utveckling och konsulttjänster ansåg att de tillhörde vinnarna. De som arbetar med reklam, marknadsföring, kommunikation och utbildning såg också relativt ljust på framtiden (ca. 60 %).

”Det har blivit så annorlunda att min examen inte ens är värd toalettpapper”

Majoriteten av de tillfrågade hoppade på vinnarnas tåg, men 41% kände att de tillhörde förlorarna när det gällde ny teknik. Vanliga anledningar till detta var bl.a:

 • Ny teknik antänder inte
  ”Jag hatar sociala medier och det digitala”
  ”Jag är inte intresserad av artificiell intelligens och jag oroas av internet”

 • Att inte tro på sina egna färdigheter eller kvalifikationer
  ”Dåliga IT-kunskaper”
  ”Saker och ting har blivit så annorlunda att min examen inte ens är värd toalettpapper”

 • Idén att ersätta dina egna arbetsuppgifter med teknik
  ”Mycket av det arbete jag utför kan automatiseras”
  ”Om värdet av kreativitet dör, kommer jag att förlora mina professionella resurser. Det blir billigt skräp som kan produceras med en knapptryckning.”
 • Ny teknik är dåligt för alla
  ”Jag är arg på ett samhälle som vill digitalisera allt utan att tänka på konsekvenserna.”
  ”Vi kommer alla att förlora om vi inte kontrollerar AI ordentligt. Det kommer att bli som med fossila bränslen: stora företag kommer att vinna på bekostnad av andra.”

Sett enligt sektorer var de som var mest pessimistiska om sin framtid verksamma inom transport, magasinering och kommunikation (52% ansåg att de tillhörde förlorarna). Hälften av dem som arbetade inom juridiksektorn ansåg att de tillhörde förlorarna. På samma sätt ansåg drygt en tredjedel av dem som arbetade inom handel och lokala myndigheter att de tillhörde förlorarna (40 %).

Chefer och experter tror att de är vinnare i arbetslivet

Undersökningen visar att en hög yrkesstatus och utbildningsnivå ökar framtidstron. Bland respondenter i ledande befattningar trodde 3/4 av dem att de tillhörde framtidens vinnare. Nästan lika många (72%) av de yrkesverksamma trodde detta, medan exakt hälften av de anställda trodde att de var bland vinnarna.

Effekten av utbildningsnivå var också ganska tydlig: tre av fyra respondenter med en högre utbildning trodde att de skulle bli vinnare. 65% av dem med lägre universitetsexamen och 53% av dem med gymnasieutbildning ansåg sig vara vinnare. Endast 41% av de som hade en anställning efter grundskolan trodde att de tillhörde vinnarna i arbetslivet.

Effekten av ålder var ganska förutsägbar: ju yngre de svarande var, desto mer övertygade var de om sin egen framtid och om teknikens potential. 77 % av 18-24-åringarna trodde att de tillhörde vinnarna, medan mindre än hälften (47 %) av 55-64-åringarna kände på det sättet.

Bland de svarande i åldern 65 år och äldre ansåg hela 62 % att de hörde till vinnarna i arbetslivet. För många av dem var anledningen att de inte längre behövde hänga med i svängarna.

”Pensionsåldern kommer att rädda mig”, sa en vinnare.

Men ålder är inte bara en siffra: vissa i 40-årsåldern kan känna sig tillräckligt gamla för att lära sig ny teknik, medan många i 60-årsåldern var glada över att lära sig något nytt.

”Jag kan se hur jag kan förbättra mitt arbete med ny teknik”, säger en över 65 år gammal person.

”Jag är snabb på att lära mig nya system”, gladde sig en annan person i 60-årsåldern.


*Enkäten skickades via e-post till alla YTK-medlemmar och fick 16 570 svar. Undersökningen genomfördes under perioden 5.10.-12.10.2023.