Skip to content

Hem Sju lärdomar för investeringar – hur man kommer igång

Sju lärdomar för investeringar – hur man kommer igång

Ämnen

  • Lön

Svårt, riskfyllt och kräver specialkunskaper! Det här är vanliga uppfattningar om investeringar, säger Hannu Nummiaro, ekonom på LähiTapiola. Men att lära sig grunderna i att investera är ett enkelt sätt att komma igång.

Många finländare väljer att spara på ett icke räntebärande konto i stället för att investera, eftersom det känns tryggare att ha pengarna på ett bankkonto. Inflationen äter dock upp sparandet på kontot: pengarnas värde sjunker på lång sikt eftersom räntan som betalas på sparandet på kontot är lägre än prisökningstakten.

”Många är rädda för att förlora sina pengar eller så vet eller förstår de helt enkelt inte vad investeringar handlar om. Ofta blir tröskeln för att börja investera hög när man tror att investeringar kräver stora summor pengar eller orsakar stress och huvudvärk”, säger Hannu Nummiaro.

Han säger dock att brist på pengar är den absolut största anledningen till att investeringar inte är ett alternativ. Om det finns pengar över kan man när som helst börja investera. Nummiaro påpekar att det är ett vanligt, vardagligt sätt att spara, som inte kräver mer än grundläggande kunskaper.

”När du väl kommer igång försvinner dina rädslor och kunskap ersätter dina uppfattningar och dina föreställningar. Det räcker med att lära sig de grundläggande färdigheterna.”

Ett enkelt sätt att börja är att månadsspara i en fond. Alternativt kan du göra en engångsinvestering. Uthållighet är nyckeln till alla investeringar.

”På lång sikt jämnar marknadens naturliga berg- och dalbanor ut sig, medan avkastningen på kort sikt kan variera kraftigt. Genom att investera på längre sikt kan man också dra nytta av ränta-på-ränta-effekten och undvika de kostnader och skatter som till exempel en aktieförsäljning innebär”, säger Nummiaro.

Han uppmanar också till att överväga att diversifiera sina investeringar, så att man inte är lika bunden till utvecklingen för en viss aktie.

Grundläggande investeringskunskaper – hur du skingrar dina farhågor och kommer igång

1. Risk ger avkastning. Det är inte lönsamt att spara pengar på konton, så när priserna stiger sjunker pengarnas köpkraft. Om man vill ha avkastning måste man vara beredd att ta åtminstone en måttlig risk. Ett sätt att hantera risken är att investera i olika tillgångar.

2. Fonder. Diversifiering är lätt med fonder. Det kan vara ett klokt val, eftersom en enskild investering i värsta fall kan förlora hela sitt värde. Fonder kan skapa olika riskprofiler genom att prioritera aktie- och ränteplaceringar olika.

3. Sparande varje månad. Du kan börja med ett regelbundet fondsparande med 30 euro per månad. Genom att sprida dina köp över tiden köper du inte bara på toppen av marknaden, utan även under reor.

4. Ränta på ränta. När nya inkomster tillkommer på tidigare avkastning börjar förmögenheten ackumuleras i en allt snabbare takt. En lång tidsperiod adderar ränta till ränta. Om du till exempel drömmer om ekonomisk frihet är det en bra idé att börja investera så tidigt som möjligt.

5. Kostnader för investeringar. Även i placeringsverksamheten är nettoavkastningen, dvs. avkastningen efter kostnader, avgörande. Om du till exempel tar hjälp av en expert kan det uppstå kostnader för dig när du investerar. Å andra sidan kan extern hjälp göra det lättare för dig att investera. Kom alltid ihåg att kräva insyn i kostnaderna.

6. Skatt betalas på investeringsvinster. I regel beskattas investeringsvinster som kapitalvinster. Inkomster från fonder och placeringar beskattas först när de avyttras. Om du gör direktinvesteringar i aktier ger ett aktiesparkonto dig en liknande fördel.

7. Ta hand om din egen sinnesfrid. Den negativa känslan av en investeringsförlust upplevs mer än dubbelt så stark som tillfredsställelsen av en investeringsvinst. Ta bara tillräckligt med risk för att säkerställa att du kan hålla dig lugn även i svaga stunder. Kom ihåg att investeringsvärdena fluktuerar dagligen. På lång sikt kommer marknadens naturliga berg- och dalbanor att jämnas ut.