Skip to content

Hem Hur hög lön kan du begära? – Hur man tar sig igenom en löneförhandling

Hur hög lön kan du begära? – Hur man tar sig igenom en löneförhandling

Ämnen

  • Lön

En betydande andel av YTK Arbetslivs medlemmar har ibland varit i behov av lönerelaterade råd, visar vår omfattande medlemsundersökning. Människor är särskilt oroade över löneförväntningar: vilken lön man ska begära och hur man motiverar en löneförhöjning. Läs YTK Arbetslivs tips för löneförhandlingar!

Vi sammanställde tipsen tillsammans med Mikko Kotro, VD för Cimson Koulutuspalvelut, ett företag som specialiserat sig på karriärplanering och sysselsättningslösningar.

I jobbannonsen efterfrågas en löneförfrågan. Hur vet man vad man ska begära? 

Först bör du försöka ta reda på medianlönen i branschen och för det aktuella jobbet. Du bör använda löneskalorna i kollektivavtalen inom sektorn, om det finns några. Du kan också hitta mycket information om löner i olika sektorer genom att söka på nätet. Du kan förstås också försöka fråga personer du känner i branschen – eller bara fråga på sociala medier.

När du har en uppfattning om den allmänna lönenivån i en bransch bör du jämföra dina egna färdigheter och kvalifikationer med den. Är du nyanställd och bör i så fall ha lite lägre löneförväntningar?
Eller har du erfarenhet eller specifika färdigheter som skulle motivera en något högre lön? Grovt sett kan man säga att 10% åt ena eller andra hållet kan vara ett lämpligt intervall i förhållande till medianlönen.

Är det bättre att be om lite för mycket eller för lite?

Det beror mycket på hur mycket du vill ha eller behöver jobbet. Om det råder brist på arbetskraft inom sektorn och du har många alternativ till jobb, kan du säkert sätta din lön lite högt. I så fall ger du dig själv också lite svängrum. Men om du verkligen vill ha och behöver jobbet kan det vara bättre att ta det säkra före det osäkra. Du bör dock inte sätta dina löneanspråk för lågt. Om du gör det kan arbetsgivaren misstänka att du inte har en bra uppfattning om arbetsbeskrivningen och dess krav.
 
Ett bra sätt att göra detta är att i löneanspråket ange att det finns utrymme för förhandling och att löneanspråket kommer att förtydligas när arbetsbeskrivningen blir tydligare i en eventuell intervju.

När kan jag be min nuvarande arbetsgivare om en löneförhöjning?  

Grovt sett kan du till exempel vartannat år vilja se över din lön med din arbetsgivare. En bra tidpunkt att diskutera en löneförhöjning är när det sker en tydlig förändring i din arbetsbeskrivning eller ditt ansvar, eller när du får ett större ansvar.
 
Det sägs ofta att ett utvecklingssamtal inte är en löneförhandling. Det är dock möjligt att ta upp frågan i ett utvecklingssamtal och vid behov kan en separat tid avsättas för ett lönesamtal. Om utvecklingssamtalen sker ofta är det naturligtvis inte värt att höja lönen varje gång.

Hur motiverar jag en begäran om löneförhöjning? Hur stor kan en löneförhöjning vara?


Nyckeln till en löneförhöjning är om den anställde har blivit mer värdefull för arbetsgivaren. Det handlar med andra ord om mervärde, t.ex. genom ökad produktivitet, ökat ansvar eller en särskild kompetens. Att dina personliga utgifter har ökat är inte ett skäl att begära löneförhöjning.
 
Det lönar sig därför att förbereda sig för löneförhandlingar i förväg och fundera på hur du kan visa att värdet av ditt arbete för din arbetsgivare har ökat. På vissa arbetsplatser är det lätt att visa detta, t.ex. genom ökad fakturering. På många jobb är det inte lika enkelt att visa värdet av ditt arbete, så det är viktigt att i förväg fundera på vad du vill lyfta fram om ditt arbete och dess resultat i löneförhandlingarna.

Storleken på en löneökning beror naturligtvis på hur mycket din arbetsbeskrivning eller dina ansvarsområden har förändrats, men som en grov generalisering är en löneökning på 5-15% åt gången lämplig. Allt som är mindre än detta är ganska uppenbart, medan allt som är mer är ganska betydande.

Vad händer om du byter jobb – ska du då gå tillbaka till nybörjarlön? 


Detta är naturligtvis fall- och branschspecifikt, men i de flesta fall absolut inte. Om du redan har en karriär bakom dig har du redan en hel del erfarenhet och arbetsfärdigheter som förmodligen kommer att vara användbara inom ditt nya område. Till exempel är förmansfärdigheter vanligtvis användbara oavsett sektor.
Det är värt att berätta för arbetsgivaren hur du tror att din tidigare arbetslivserfarenhet kommer att vara till praktisk nytta och värde inom det nya området.

Vad händer om du har varit arbetslös – måste du nöja dig med en lägre lön? 

I teorin naturligtvis inte. Ju mer du vill ha och behöver det aktuella jobbet, desto mer blygsam bör naturligtvis ditt lönekrav vara.

Du bör vara beredd att berätta vad du har gjort under din arbetslöshetsperiod och hur du har utbildat dig eller förbättrat dina färdigheter. Detta kan också ske till exempel genom volontärarbete eller genom föreningsarbete. Det är en bra idé att förklara hur din kompetens – även om den är några år gammal eller från en annan sektor – kommer att vara till nytta för arbetsgivaren i fråga.

Ett annat bra alternativ är att komma överens om en något lägre lön till att börja med och direkt komma överens om att lönen ska ses över igen, till exempel efter en provanställningsperiod. Under den tiden kan du redan visa din kompetens och ditt värde för arbetsgivaren. Naturligtvis bör du också berätta för dem om möjligheten till lönesubvention, om det finns ett sådant.

 

Läs mer: Löneönskemål, erfarenhetstillägg och pekkasdagar – många blir förvirrade av lönefrågor