Skip to content

Hem Ska man hålla sig till uppsägningsavtalet eller inte? En advokat erbjuder konkret hjälp och stöd

Ska man hålla sig till uppsägningsavtalet eller inte? En advokat erbjuder konkret hjälp och stöd

Ämnen

  • Arbetsrätt
  • Rättshjälp

Arbetsgivaren var på väg att försämra anställningsvillkoren och erbjöd ett uppsägningsavtal som alternativ. I en osäker situation fick den anställde viktig hjälp och stöd av en advokat av Juristkompisen.

Vad handlar det om?

Efter omställningsförhandlingarna försämrade arbetsgivaren ensidigt arbetstagarens anställningsvillkor. Redan före omställningsförhandlingarna motsvarade den anställdes arbetsuppgifter inte helt vad som hade avtalats i anställningsavtalet. Arbetsgivaren erbjöd den anställde ett uppsägningsavtal som ett alternativ till försämringen av anställningsvillkoren.

Hur löstes fallet?

Arbetstagaren var osäker på vad hon skulle göra i en sådan situation och kontaktade YTK Arbetslivs Juristkompis-tjänst. Tillsammans med en jurist gick hen igenom de olika alternativen. Samtidigt diskuterade de också det faktum att arbetsgivaren inte hade någon grund för att säga upp den anställda.  

Juristen diskuterade med den anställde de frågor som ska beaktas vid ingåendet av uppsägningsavtalet och var avtalet kan ha en inverkan. Juristen granskade också själv uppsägningsavtalet. 

Efter noggrant övervägande beslutade den anställde att anställningsförhållandet skulle avslutas genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna, dvs. genom ett uppsägningsavtal. Arbetstagaren fick en mycket rimlig ersättning, vilket gjorde att hen i lugn och ro kunde söka ett nytt jobb. 

Juristens kommentar:

”Avslutningsavtal och relaterade frågor tas regelbundet upp i Juristkompis-tjänsten. Du kan diskutera situationen med en jurist och juristen kan också kontrollera innehållet i uppsägningsavtalet. Om uppsägningen är bestriden hjälper vi också arbetstagaren att utarbeta förlikningsavtal.” 

Obs! Om du får ett avgångsvederlag baserat på ett avtal mellan dig och din arbetsgivare i slutet av din anställning, kan detta påverka dina möjligheter att få arbetslöshetsersättning. Kom därför ihåg att i förväg kontrollera med arbetslöshetskassan vilka effekterna av uppsägningsavtalet kommer att bli.

Juristkompis

Exempelfall

Exemplen bygger på verkliga fall som utretts i tjänsten Juristkompis. Medlemmen i fråga har gett sitt samtycke till publicering av berättelsen, eller så har berättelsen ändrats på så sätt att det inte är möjligt att identifiera medlemmen eller arbetsgivaren.