Skip to content

Hem Titta på tabellen för att se din lön och jämför: det lönar sig att vara medlem i en kassa, särskilt YTK

Titta på tabellen för att se din lön och jämför: det lönar sig att vara medlem i en kassa, särskilt YTK

Ämnen

  • Medlemsförmån
  • Utkomstskydd
  • YTK

När mina kollegor för länge sedan berättade för mig att det fanns en YTK Arbetslöshetskassa var det ett snabbt beslut att gå med som ung kreativ arbetare. Enkelt att gå med online, betala en gång om året och sedan var det klart. Jag tänkte inte på behovet av skyddet eller på de framtida vändningarna i min karriär, utan jag bockade av en av vuxenlivets ansvarsfulla uppgifter som avklarad.

På den tiden – för ett par decennier sedan – kunde man få ett års inkomstskydd till ungefär samma pris som idag. Naturligtvis har min lön förbättrats under åren och i takt med att jag har tagit på mig mer ansvar. Så tryggheten är mycket mer användbar nu än när jag var yngre, men ändå har medlemsavgiften legat kvar på en måttlig nivå. På senare tid har inflationen mestadels haft en uppåtgående effekt på lönerna, men mycket mindre på t.ex. medlemsavgiften till YTK. Fördelarna är därför ännu större.

För mig har inkomsttrygghet alltid varit mer en andlig än en ekonomisk fråga. Det är för de cirka 92 % av våra medlemmar som för närvarande inte behöver arbetslöshetsersättning. Det är en trygghetsförsäkring för de stunder då det av en eller annan anledning inte finns något arbete. Men för dem som behöver ekonomiskt stöd under en tid av arbetslöshet är ett medlemskap i kassan en utmärkt förmån som betalar sig själv på en månad.

Utkomstskyddet är fortfarande en ekonomisk förmån

Under vintern har regeringens nedskärningar i utkomststödet och deras inverkan på arbetslöshetskassornas stöd varit föremål för diskussion. Det står klart att om du råkar tillhöra den grupp arbetslösa som kommer att drabbas hårt av alla nedskärningar, kommer dina förmånsnivåer att sjunka. Tidigare kunde du få upp till 240 euro mer i månaden i inkomststöd om du hade barn att försörja. Denna förmån, som kallas barntillägg, kommer att avskaffas i april i år. Den minskade mängden pengar som finns tillgängliga i ekonomin är en nervkittlande situation som inte är lätt att anpassa sig till.

Medellönen för en finsk kvinna är cirka 3 400 euro och för en man 4 100 euro. Om en kvinna med en sådan lön skulle bli arbetslös nu, skulle hon få en inkomstrelaterad dagpenning på cirka 1 900 euro och en man cirka 2 100 euro före skatt. Om hon inte har gått med i kassan men har arbetat och därför har rätt till FPA:s grunddagpenning, skulle de båda få cirka 800 euro i månaden, alltså drygt 1 000 euro mindre. Varje månad. Matematiken är felfri, utkomststödet lönar sig fortfarande. Medlemsavgiften betalar sig tillbaka mångdubbelt på bara en månad, även om månadslönen är liten.

YTK har en särskilt överväldigande förmån

Som medlem i YTK Arbetslöshetskassan har jag också kunnat ansluta mig till YTK Arbetsliv. Med en årsavgift på 24 euro får jag ett alldeles extra trygghetspaket för arbetslivets skiftningar. Olycksfallsförsäkringen täcker kostnader på upp till 8 000 euro, arbetsrättsjuristerna hjälper mig personligen med mitt ärende vid behov, och omfattande utbildning och andra förmåner ger upp till tusentals euro i förmåner i utbyte mot avgiften på 24 euro.

För samma summa pengar finns det helt enkelt inget paket som är lika bra för arbetslivet och dess vändningar.

Matematiken talar nu ännu tydligare för medlemskap, och i synnerhet för komplett medlemskap i YTK. För en liknande summa pengar finns det helt enkelt inget paket som är lika bra för arbetslivet och dess skiftningar.

En gång i tiden sade en reklam att vissa saker i livet är ”ovärderliga”. Även om det årliga priset för ett medlemskap och YTK:s arbetslivstjänster är 129 euro, verkar det värde de tillför vara många gånger mer värdefullt.

MånadslönKassamedlemmens
förtjänstskydd mån.
Grunddagpenning som
betalas av FPA /mån.
2500  €1 523 €800 €
2600  €1 566 €800 €
2700  €1 609 €800 €
2800   €1 653 €800 €
2900 €1 696 €800 €
3000 €1 739 €800 €
3100 €1 783 €800 €
3200 €1 826 €800 €
3300 €1 869 €800 €
3400 €1 912 €800 €
3500 €1 956 €800 €
3600 €1 999 €800 €
3700 €2 036 €800 €
3800 €2 055 €800 €
3900 €2 074 €800 €
4000 €2 093 €800 €
4100 €2 113 €800 €
4200 €2 132 €800 €
4300 €2 151 €800 €
4400 €2 171 €800 €
4500 €2 190 €800 €

Obs! Inkomsten är bruttoinkomst, dvs. före skatt. Övriga förmåner ingår inte i tabellen.

Ilona Kangas

Ilona Kangas

Arbetslivstjänsternas direktör

Jag hjälper våra medlemmar och anställda att lyckas i arbetet på många olika sätt. Jag leder och utvecklar YTK Arbetslivs verksamhet och ansvarar för kundupplevelsen, marknadsföringen och kommunikationen i YTK Arbetslivstjänsterna och kassatjänsterna.