Skip to content

Hem Vad Afrika lär arbetssökande och arbetsgivare

Vad Afrika lär arbetssökande och arbetsgivare

Ämnen

  • Jobbsökande
  • Personberättelse

Saana Rossi är en av Finlands mest kända rekryterare som ansvarar för sina arbetsgivares framgång. Hon har erfarenhet av att anställa tusentals människor. I grund och botten är hon ändå en författare som vill se saker ur så många perspektiv som möjligt. En av de mest lärorika upplevelserna har hon fått av Afrika.

Framgång, kompetens, autenticitet, övertygande, kreativitet, styrkor, videor… När en aktiv arbetssökande googlar om jobbsökning kan man inte låta bli att stöta på Saana Rossi. Hon är en rekryteringsstjärna och en av de mest framgångsrika, prisbelönt, beundrade, spännande och respektingivande i branschen. Vågar man ens skicka en vanlig arbetsansökan till henne, eller skulle det vara bättre att hoppa fallskärm, filma det och berätta sin egen historia samtidigt?

Men i verkligheten är Rossi trevlig och mer jordnära och inte skrämmande alls. Tydligen kommer det videoansökningar också, men man klarar sig bra med mer traditionella metoder. Det personliga varumärke som har utvecklats kring henne har inte byggts medvetet, men har haft helt praktiska syften.

”Jag ville inte bli ett varumärke. Jag arbetar i en extremt konkurrensutsatt teknikbransch där det är svårt att sticka ut. Därför har det varit nödvändigt att synas och bli känd”, avslöjar Saana Rossi, chef för personalens framgång och välbefinnande på teknikföretaget Vincit.

Till en början hade jakten på publicitet varit svår och rent ut sagt motbjudande. Hon hade tydligen inte utarbetat någon verklig innehållsstrategi, och än mindre gått kurser relaterade till ämnet. Den bästa framgången härstammar i autenticitet.

– Den ursprungliga idén med att skapa ett varumärke har varit att locka fler ansökningar till mina arbetsgivare, och där är det till fördel att vara känd. Men syftet med och målen i mitt arbete är ändå mycket bredare.”

Genom Afrika till författare

Saana Rossi tog examen i samhällsvetenskap och skrev sin gradu om utvecklingssamarbete. HR-jobb fanns inte i tankarna då. Intresset för människor var ändå tydligt. Detta bekräftades i Tanzania, där hon tillbringade sin praktikperiod. 

”Även om Afrika som världsdel är annorlunda är det lärorikt att se hur lika vi alla människor är.” 

Upplevelsen i Afrika var intensiv för Rossi och den kommer upp till ytan efter alla dessa år. 

I Afrika förhöll man sig ambitiöst till arbetande, men samtidigt avslappnat. Hierarkierna var mycket hårdare jämfört med Finland och delvis till och med chockerande. Erfarenheten bidrog också till att förstå det finländska arbetslivet genom en utlännings ögon. 

“Vi borde komma ihåg att vi här i Finland lever i en helt egen dimension. Framför allt betonas detta inom tekniksektorn, som redan har rykte av pionjär och i praktik lever i framtiden” jämför Rossi.  

Enligt henne borde alla åka en gång till Afrika och få perspektiven rätt. 

“Jag lärde mig mycket om tacksamhet. Jag såg människor som inte hade någonting, men de var ändå nöjda och sprudlade av äkta glädje. Jämfört med det är Finland en underlig bubbla där man lätt faller för missnöjdhet”, berättar hon. 

Hon har inte gett upp autenticitet eller sina drömmar, även om hon sedan dess har hamnat in på den hårda HR-branschen. Rossi har nämligen ända sedan unga år drömt om att bli författare. Det har hon förverkligat, även om hon har haft lönearbete. 

”Jag vet att man inte blir författare så där bara. Jag har alltid skrivit, men att skriva på allvar är en annan sak. Jag insåg att livet är kort och att man måste försöka nå sina högsta drömmar. Vad är det som verkligen hindrar, och vad är det värsta som skulle kunna hända, frågar Rossi. 

Den framgångsrika HR-proffsen tog mod till sig och tog upp saken för diskussion med sin arbetsgivares verkställande direktör. Hon förhandlade fram en fyra månader lång skrivsemester för sig själv och uppfyllde sina drömmar. Rekryteraren (Rekrytoija), en autofiktiv bok och en tillväxthistoria föddes. För Rossi var detta bättre än vilken löneförhöjning som helst.

”Uppfyllandet av min dröm, och möjliggörandet av det gjorde att jag slutligen blev mer fäst vid Vincit. Enligt mig har jag varit en bättre arbetstagare efter boken. Och bokens rykte är också plus för arbetsgivaren”, begrundar Rossi.

Anställningsverksamhet

Moderna anställningsförhållanden blir allt vanligare, oavsett om de består av lönearbete eller frilansarbete eller bygger på lätt företagande eller annan löneoberoende anställning. Enligt Saana Rossi vill människor i sådana miljöer göra mycket och utvecklas i flera riktningar. För arbetsgivaren ger det också nya saker att tänka på. 

“När jag beskriver arbetslivet eller jobbsökande jämför jag ofta med parrelationer. I ett anställningsförhållande kan ett öppet förhållande ibland engagera mer. Om en person inte får göra det hen är inspirerad av och drömmer om, eller om inte anställningsförhållandet kan ändras även utifrån perspektiven för ens egna behov, finns det en risk att hen lämnar förhållandet”, jämför Rossi. 

Drömmar och önskningar kan drivas av frågor som är viktiga för rekrytering, såsom nyfikenhet, mod och hunger efter kunskap. 

“Det återspeglas i jobbsökandet. Det är värt att vara modig i olika val och kanske fundera på helt nya branscher. Att testa olika roller och uppgifter är dagens melodi”, understryker hon. 

Enligt Rossi är människor holistiska, det vill säga övergripande. Samtidigt blir vi förblindade och spårar in på vissa sätt att tänka, varav ett är traditionellt rekryteringstänkande. 

“Därför vill jag utmana hela tiden. I jobbsökning betonas alltid kompetens, med det kan också vara ett enklare sätt för arbetsgivaren att motivera sina val. Persona påverkar och subjektivitet är också viktigt, därför är ämnet så svårt. I en idealisk situation bör det alltid föras diskussioner.” 

I sin teknologidrivna miljö tävlar Vincit om personerna med bäst kompetens. Företagets goda och välkända varumärke gör att människor tar kontakt, och så har firman även tillgång till en intern rekryteringsbonus. De hunttar också själva, dvs. letar efter potentiella arbetstagare. I sina val använder Vincit en beprövad trestegsprogression:

  • I den första fasen lär båda sidorna känna varandra, man lär sig om jobbsökarens färdigheter och persona och företagets kultur och mål.
  • I den andra fasen testas den arbetssökandes kompetens vanligtvis med förhandsuppgifter eller andra test.
  • I den tredje faste involveras företagsledare eller förmän, man fokuserar på businessutmaningar och mål. 

Färdiga frågor är utgångspunkt för intervjuerna, men Saana Rossi betonar också betydelsen av den halvt strukturerade modellen. Med andra ord måste det finnas en viss mängd likhet för jämförbarhetens skull, men det måste också finnas utrymme för att intervjun ska kunna framskrida på ett fritt och öppet sätt. 

“Ofta går intervjuerna enligt situationen, och speciellt människor inom teknikbranschen måste ibland gräva fram information”, tipsar hon. 

Tillgång till information är förmodligen inte ett problem för författaren. Att sätta ord på drömmar och mål är ändå alltid lika svårt, vare sig det är frågan om arbetsgivare eller jobbsökande. Därför är det så beroendeframkallande att arbeta med människor.

“I bästa fall tar rekryteringen företaget exakt dit det vill. Då är det rätt människor i rätta roller, de har framgång och lyckas i sitt arbete”, säger Rossis författarjag.