Skip to content

Hem YTK är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

YTK är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

Ämnen

  • YTK


YTK fick år 2020 en fantastiskt erkännande: Vi är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland. Erkännandet ”Suomen innostavimmat työpaikat” (Finlands mest inspirerande arbetsplatser) vittnar om att vi satsar på att utveckla verksamheten genom att lyssna på varandras uppfattningar. Vi är entusiastiska, motiverade och ägnar oss åt att arbeta för betjäningen av klienterna och de gemensamma målen. #innostavimmat

Den undersökning som genomförs av Eezy Spirit om personalupplevelsen besvaras årligen av nästa 200 000 professionella på deras eget område. I undersökningen mäts hur man ger sig arbetet hän, förbinder sig till ansvar för det, leder det och organisationens prestationsförmåga. Undersökningen för fram en täckande beskrivning av personalupplevelsen och förutsättningarna för att strategin blir genomförd.

Finlands mest inspirerande arbetsplatser listas varje år och vinnarna publiceras på våren. De samfund som tilldelats erkännandet satsar på en affärsverksamhet som mår bra – på att utveckla den egna organisationen, personalens välbefinnande, verksamhetskulturen samt samarbetet.

Läs mera innostavimmat.fi.

Vi känner tacksamhet för det erkännande vi fått. Enligt vår syn på saken garanteras YTK:s framgång av våra klienters goda erfarenheter av oss. Förutsättningen för dem är en välmående och motiverad personal, som med empati vill möta alla våra medlemmar. Erkännandet Innostavimmat berättar om att vi har lyckats skapa en arbetsgemenskap, där det är lätt att på ett äkta sätt stödja och hjälpa våra medlemmar i arbetslivets vändpunkter. Och det är en bra sak!