Skip to content

Praxis för studentmedlemskap

  1. En heltidsstuderande som bor i Finland kan bli studentmedlem.
  2. En studerande ska kunna bevisa sin studierätt när hen använder YTK Arbetsliv r.f.:s förmåner och tjänster, till exempel med ett giltigt studiekort eller genom att dela sina prestationsuppgifter via studiestigen.
  3. Studentmedlemskapet är avgiftsbelagt för dem som ansluter sig 1.1.2024 eller senare. Medlemsavgiften är en fast kalenderårsavgift som ska betalas i sin helhet oberoende av under vilken tid på året man går med i eller lämnar YTK Arbetsliv. Studentmedlemskap som har påbörjats före 2024 förblir avgiftsfria i två år, dvs. senast till och med den 31.12.2025.
  4. Studentmedlemskapet gäller till utgången av det år då examen avläggs. Studentmedlemmen är skyldig att meddela YTK Arbetsliv r.f om avslutandet eller fortsättningen av sina studier.
  5. Studentmedlemmen kan inte vara medlem i YTK Arbetslöshetskassan.
  6. När en studerande börjar arbeta kan han eller hon bli medlem i YTK Arbetslöshetskassan eller komplett medlem i YTK. För att bli medlem måste den studerande uppfylla medlemskraven i YTK Arbetslöshetskassan och/eller YTK Arbetsliv.
  7. Om en studentmedlem ansluter sig som komplett medlem till YTK i mitten av året, fortsätter medlemskapet i YTK Arbetsliv r.f till studentmedlemsavgiften till slutet av det innevarande året och YTK Arbetslöshetskassan fakturerar sin andel av medlemsavgiften för resten av året. Året efter det egentliga medlemskapet faktureras de normala årsavgifterna för både YTK Arbetslöshetskassan och YTK Arbetsliv. Om en studerande i arbetslivet vill bli medlem endast i arbetslöshetskassan, kan han eller hon säga upp sitt medlemskap i YTK Arbetsliv r.f.
  8. En studentmedlem kan sägas upp ur YTK Arbetsliv r.f på det sätt som anges i föreningens stadgar.