Skip to content

Hem Fakta om anställningsavtal: Har man rätt till semester den första sommaren? Vem bestämmer när man kan ta semester?

Fakta om anställningsavtal: Har man rätt till semester den första sommaren? Vem bestämmer när man kan ta semester?

Ämnen

  • Arbetskontrakt
  • Arbetsrätt

Semestern intjänas under kvalifikationsåret (1.4–31.3.), dvs. största delen av ledigheten intjänas under föregående kalenderår. Om anställningen har varat mindre än ett år utan avbrott före utgången av mars, intjänas 2 semesterdagar för varje hel semesterkvalifikationsmånad. Därefter intjänas semestern i 2,5 dagar/månad. Semestern överförs i regel inte från en arbetsgivare till en annan, men i slutet av anställningsförhållandet betalas semesterersättning för semester som inte tagits ut, och på den nya arbetsplatsen börjar semestern löpa från noll. 

Således kanske man på det nya jobbet ännu inte har hunnit tjäna in semesterdagar att ta ut, men innan anställningsavtalet undertecknas lönar det sig att förhandla om möjligheten att ta ut betald semester redan den första sommaren.  

Om enighet inte kan nås angående betald semester kan du begära oavlönad semester. Särskilt om semesterersättning har betalats på det tidigare jobbet lönar det sig att pröva detta alternativ.

Vad gäller vid deltidsarbete?

Enligt semesterlagen intjänas semester inte i deltidsarbete om arbetsmängden antingen är under 14 dagar eller under 35 timmar per kalendermånad. Då intjänas emellertid två lediga arbetsdagar/månad för de kalendermånader då anställningsförhållandet är i kraft. Detta innebär att arbetstagaren har rätt att få två vardagar för varje arbetsmånad om han eller hon så önskar. Deltidsanställda får också semesterersättning, som betalas antingen i samband med semestern eller annars senast vid semesterperiodens slut (30.9).

Hur är det i ett tidsbundet anställningsförhållande?

Visstidsanställda tjänar normalt in semester under hela anställningen. Om anställningsförhållandet fortsätter utan avbrott efter visstidsanställningen hos samma arbetsgivare eller endast med ett kort avbrott i ett nytt arbetsavtal för viss tid, anses anställningsförhållandet ha pågått utan avbrott vid beräkningen av semesterdagar.  

Särskilt vid kortare visstidsanställningar, såsom sommarvikariat, tas semester i allmänhet inte ut, utan betalas som semesterersättning när anställningsförhållandet upphör. Om anställningsförhållandet fortsätter efter visstidsanställningen till exempel med ett avtal om deltidsarbete beaktas semester och semesterlön som intjänats som vanligt.

Att ta i beaktande

När arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för semestern (semesterlagen 20 §) ska 24 vardagar av semestern (s.k. sommarsemester) ges under semesterperioden (2.5.-30.9.). Återstoden ska ges före början av följande semesterperiod. Sommar- och vintersemester ska ges utan avbrott, om det inte är nödvändigt att dela upp den del av sommarsemestern som överstiger 12 vardagar i flera delar för att undvika avbrott i arbetet. 

Om beviljandet av semester under semesterperioden orsakar arbetsgivaren betydande svårigheter vid säsongsbetonat arbete, kan sommarsemester ges utanför semesterperioden under samma kalenderår.  
 
Arbetsgivaren bestämmer i slutändan tidpunkten för semestern, men arbetstagaren måste ges möjlighet att uttrycka sin synpunkt. Arbetsgivaren ska behandla arbetstagarna likvärdigt när semestrarna bestäms. 

Om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens (semesterlagen 21 §) om tidpunkt för semestern, kan de komma överens om att arbetstagaren ska ta ut den del av semestern som överstiger 12 vardagar i en eller flera perioder. Parterna får avtala om att semestern ges under en period som börjar vid ingången (1.1) av det kalenderår under vilket semesterperioden infaller och upphör före semesterperiodens början följande år. Dessutom kan parterna avtala om att den del av semestern som överstiger 12 vardagar tas ut senast inom ett år från semesterperiodens utgång.

Tänk på följande när du undertecknar ett anställningsavtal:

  • Diskutera med arbetsgivaren om du har möjlighet att ta semester redan den första sommaren. 
  • Diskutera om en eventuell första års semester är avlönad eller oavlönad.  
  • Det lönar sig också att tala om arbetsgivarens semesterpraxis i allmänhet: kan till exempel semesterdagar vid behov skjutas upp till följande år? 
  • Om du till exempel börjar som sommarvikarie får du inte semester den sommaren, men det lönar sig att komma överens om eventuella semesterönskemål redan när anställningsavtalet undertecknas. Tala samtidigt om möjligheten att spara arbetstid och ta ut saldot i form av ledighet.  

Obs! Semesterlagen är en allmän lag som gäller arbetstagare som har ett anställnings- eller tjänsteförhållande. I kollektivavtalen kan man ha avtalat om betalning av semesterlön och ersättning samt semesterperioden på ett sätt som avviker från semesterlagen.


Lue myös: