Skip to content

Hem Ska du jobba över sommaren? Kolla detta!

Ska du jobba över sommaren? Kolla detta!

Ämnen

 • Arbetskontrakt
 • Arbetsrätt
 • Lön

Är du på väg till sommarjobbet eller ska du börja på ditt första jobb? Bra då får du redan i unga år viktig arbetslivserfarenhet för framtiden. Glöm inte att sätta dig in i dina och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter så att du kan få ut så mycket som möjligt av ditt jobb.

1. Upprätta alltid ett skriftligt anställningsavtal

Du bör alltid komma överens om villkoren för din anställning i ett skriftligt avtal. Det är svårt att bevisa vad som avtalats muntligt i efterhand om du och din arbetsgivare vid något tillfälle är oense om vad ni har kommit överens om. Ett skriftligt avtal gör det lätt att kontrollera vad som har avtalats.

2. Kom överens om åtminstone detta i ditt anställningsavtal

 • När börjar och slutar anställningsförhållandet? Gäller anställningsavtalet tillsvidare eller för viss tid?
 • Vilka är dina arbetsuppgifter?
 • Vilken är din arbetstid?
 • Var ska arbetet utföras och är distansarbete möjligt?
 • På vilka grunder bestäms lönen, hur stor är lönen och när betalas den ut?
 • Vilket kollektivavtal gäller för anställningsförhållandet?  

Om ni också kommer överens om t.ex. en prestationsrelaterad bonus eller rätten att ta ledigt på sommaren, bör ni skriva in detta i avtalet.  

Om en anställd arbetar mer än 12 timmar under fyra på varandra följande veckor ska arbetsgivaren ge den anställde en skriftlig redogörelse för de huvudsakliga anställningsvillkoren, även om det inte finns något skriftligt avtal.

Läs mer om anställningsavtal.

3. Du har rätt till introduktion

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren ge arbetstagarna introduktion i arbetet, arbetsförhållandena, arbetsmetoderna, utrustningen och de säkra arbetsmetoderna. Introduktion ska också ordnas för sommararbete och för kortare arbetsperioder.

Introduktionen hjälper dig att utföra ditt arbete så smidigt och säkert som möjligt. Om du anser att introduktionen har varit bristfällig ska du absolut ta upp frågan med din chef och be om ytterligare utbildning. Vid behov kan du också diskutera situationen med ditt arbetsskyddsombud.

4. Kontrollera dina lönespecifikationer noggrant

Arbetsgivaren måste ge den anställde en lönespecifikation varje gång han eller hon får lön. Av lönespecifikationen ska framgå minst följande:

 • grunden för fastställandet av den utbetalda lönen
 • lönens belopp
 • arbetade timmar och timlönens storlek, om arbetstagaren har timlön
 • eventuella tillägg, till exempel söndagsersättning eller kvällstillägg.
 • belopp för källskatt och andra avdrag från lönen

Du bör kontrollera lönespecifikationen noggrant så snart du får den. Om du upptäcker felaktigheter i den lön du fått utbetald ska du genast ta upp saken med din arbetsgivare. Då blir det lättare att rätta till fel och oklarheter än om du måste vänta länge med att återkomma.

För mer information om lön, klicka här.

5. Sommarjobb ger i regel också semesterdagar 

I princip tjänar en arbetstagare in semester under anställningsförhållandet. I många fall innebär sommararbete dock inte att semester tas ut under anställningsförhållandet, utan den intjänade semestern betalas ut som semesterersättning när anställningsförhållandet upphör. Kom ihåg att kontrollera ditt senaste lönebesked för att se till att semesterersättningen har betalats ut! Observera också att semesterersättningen i vissa branscher kan betalas ut i samband med varje löneutbetalning. I så fall ska den betalda semesterersättningen framgå av varje lönebesked.  

Läs mer om semester.

6. Be om ett arbetsintyg

När anställningsförhållandet har upphört har den anställde rätt att begära ett skriftligt arbetsintyg. Det är alltid bra att be om ett sådant, eftersom det kan vara till nytta när du söker andra jobb i framtiden.

Det så kallade korta arbetsintyget berättar bara hur länge anställningsförhållandet varat och vilket arbete du utför. I det längre intyget anges också orsaken till att anställningen upphörde och arbetsgivarens bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga och uppförande. Arbetsgivaren får inte utfärda ett långt intyg till en anställd om inte den anställde uttryckligen begär det.

De bedömningar som ska antecknas i intyget måste vara sanningsenliga. Observera dock att du inte har rätt till ett annat intyg, även om arbetsgivarens bedömning inte är till din belåtenhet.

7. Be om en referensperson för framtiden 

Om ditt anställningsförhållande har gått bra kan du fråga din förman om han eller hon skulle kunna vara din framtida referens. En referensperson är någon som du kan hänvisa till en potentiell ny arbetsgivare. I rekryteringsskedet kan de, med ditt samtycke, ringa din referensperson för att fråga vilken typ av medarbetare du är. Referenten kan berätta om dina färdigheter, dina styrkor och de jobb du har haft.

Kom också ihåg detta: gå med i en arbetslöshetskassa!

Det lönar sig att fundera på att gå med i en arbetslöshetskassa redan när du börjar på ditt första sommar- eller deltidsjobb. Om du senare blir arbetslös eller permitterad kan du som medlem i arbetslöshetskassan få inkomstrelaterad dagpenning. Du kan inte gå med i arbetslöshetskassan när du är arbetslös, så det är viktigt att du är förutseende och går med när du har ett lönearbete.

Ett av villkoren för att få inkomstrelaterad dagpenning är arbetsvillkoret. Det betyder att du måste ha arbetat innan du blev arbetslös. Även sommar- och deltidsjobb räknas in i arbetsvillkoret, så för många unga lönar det sig redan nu att ansluta sig till kassan.

Hösten 2024 kommer arbetsvillkorets längd att förlängas på grund av den aktuella lagändringen. Det är därför ännu viktigare att gå med i kassan så snart som möjligt. Då kommer du att kunna räkna allt arbete du har utfört mot ditt arbetsliv och omfattas av utkomststödet.

Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen beror på vilken lön du hade innan du blev arbetslös eller permitterad. I genomsnitt är den ungefär dubbelt så stor som den som FPA betalar.

Läs mer om YTK Arbetslöshetskassan som är öppen för alla anställda!

Vår Arbetslivsguide ger dig omfattande information om ditt anställningsförhållande. Läs mer om vår guide!