Skip to content

Hem Familjeledighetsreformen 2022 – vad ändras?

Familjeledighetsreformen 2022 – vad ändras?

Vad är nytt i.o.m. familjeledighetsreformen 2022? Familjeledighetsreformen trädde i kraft 1.8.2022 och gäller som regel de familjer där barnets födelsedatum beräknas vara 4.9.2022 eller senare. Syftet är att öka jämställdheten mellan båda föräldrarna vid fördelningen av föräldraledighet och ansvaret för vården av barnet och att öka likabehandlingen av olika familjeformer i föräldradagpenningssystemet. Läs mer!

Familjeledighetsreformen gäller familjer med barn vars förlossningsdatum är den 4.9.2022 eller senare

I och med reformen har alla föräldrar, som agerar som vårdnadshavare till barnet, till alla barn lika rätt till dagpenning oavsett förälderns kön, eller om de är biologisk eller adoptivförälder eller när- eller distansförälder.

Föräldradagpenningen betalas enligt den tidigare lagen om barnets födelsedatum beräknas vara före 4.9.2022 eller barnet föds för tidigt, 29.7.2022 eller tidigare.

Vad ändras i familjeledighetsreformen 2022?

 1. Med reformen ändras mammaledigheten till graviditetsledighet. Graviditetsledigheten (40 dagar) är kontinuerlig och bör börja 14-30 dagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.
  En förhöjd föräldraledighetsersättning (90% av intäkterna) betalas under graviditetsledigheten. Den gravida föräldern har därför 40 graviditetspenningdagar före föräldraledighetsdagarna.
 2. Faderskapsledigheten som sådan elimineras och ersätts av föräldraledighet. Varje förälder får sin egen kvot på 160 föräldrapenningdagar, varav 63 dagar är möjliga att överföra till den andra föräldern, den andra vårdnadshavaren, makan eller den andra förälderns make.

  Under föräldraledighetsperiodens första 16 dagar betalas dagpenningen till alla som tar föräldraledighet som förhöjd (90% av intäkterna).

Kom ihåg:

 • En förutsättning för att få föräldraledighet är att en person som är ledig ska ta hand om barnet.
 • Dessutom kan en person som är ledig inte samtidigt vara förvärvsarbetande, ha annan anställning, vara på lagstadgad årlig ledighet eller annan avlönad frånvaro.
 • Annan avlönad frånvaro ledighet gäller inte graviditet, särskild graviditet eller föräldraledighet för vilken arbetsgivaren betalar arbetstagaren, men föräldradagpenningen betalas ut till den arbetsgivare som betalar lönen.
 • Föräldrapenning är en generisk term för ersättning för familjeledighet.
 • En arbetstagare ska meddela arbetsgivaren om avsikten att ta ut föräldraledighet två månader innan ledigheten börjar. Ifall ledigheten varar längre än 12 dagar, ska om det meddelas minst en månad innan ledigheten börjar.

Läs även: