Skip to content

Hem Får jag betalt för semestern?

Får jag betalt för semestern?

Ämnen

  • Lön

Enligt lag har du som anställd rätt att få lön under din ledighet. Din semesterlön beror bland annat på vilken typ av lönesystem du har i ditt anställningsförhållande. Beroende på ditt kollektivavtal kan du också ha rätt till semesterpenning.

Semesterdagar tjänas in under semesteråret, dvs. från den 1.4. – 31.3. Din semesterlön beräknas enligt den löneskala som gäller i slutet av semesteråret. Semesterlönen kan baseras på en vecko- eller månadslön, en genomsnittlig dagslön eller en så kallad procentbaserad semesterlön.

Månads- eller veckolön ​​​​​​​

Om du arbetar mer än 14 dagar/månad eller mer än 35 timmar/månad och får månadslön eller veckolön. Du får normal lön, dvs. samma lön som vid alla andra tillfällen. Eventuella bonusar som inte är tillfälliga bonusar läggs också till din semesterlön.

Tim- eller avtalslön

Om du arbetar deltid (per timme) regelbundet minst 14 dagar i månaden baseras din semesterlön på den genomsnittliga dagslönen. Om du arbetar mindre än 14 dagar men minst 35 timmar per månad baseras din semesterlön på en procentsats. 

Din semesterlön baseras vanligtvis på den genomsnittliga dagslönen. Du kan beräkna din genomsnittliga dagslön genom att dividera din lön för semesteråret (1.4. – 31.3.) med antalet arbetade dagar. Denna siffra multipliceras sedan med koefficienten som finns i semesterlagen, som motsvarar antalet semesterdagar.

I vissa sektorer anger kollektivavtal att semesterlönen beräknas på grundval av genomsnittlig timlön. I så fall hittar du koefficienterna för beräkning av semesterlönen i ditt kollektivavtal. Du bör alltså börja med att kontrollera ditt anställningsavtal för att se om din anställning omfattas av ett kollektivavtal och, om så är fallet, för vilken sektor.

Mer information om hur semesterlönen för tim- och kontraktsarbete beräknas finns i anställningsrådgivningsdatabasen.

Vad händer om det inte hinner samlas semesterdagar?

Om din anställning är mycket kort eller om du till exempel arbetar deltid för flera arbetsgivare, är det möjligt att du inte kommer att hinna samla in eller ta ut semester under din anställning. Du har dock fortfarande rätt till semester. Vanligtvis betalas den ut kontant, dvs. som semesterersättning. Läs mer om semesterersättning.

När betalas min semesterlön ut?

Om din semester varar mer än sex dagar måste din arbetsgivare betala semesterlön till dig innan semestern börjar. Om semestern är sex dagar eller kortare kan arbetsgivaren betala ut semesterlönen på den normala avlöningsdagen.

Utöver semesterlönen kan du ha rätt till semesterpenning. Detta är dock inte en lagstadgad rättighet, utan baseras på ett kollektivavtal eller ett avtal mellan dig och din arbetsgivare.
Läs mer om semesterpenning.

Kom ihåg att kontrollera din semesterlöneberäkning!

Det är din arbetsgivares ansvar att ge dig en beräkning av din årliga semesterlön. Beräkningen ges samtidigt som semesterlönen eller semesterersättningen betalas ut. Kom ihåg att kontrollera att din semesterlön eller semesterersättning fastställs och beräknas i enlighet med vad du och din arbetsgivare har kommit överens om i ditt anställningsavtal.


Läs mer om detta:

Fakta om anställningsavtal: Har man rätt till semester den första sommaren? Vem bestämmer när man kan ta semester?