Skip to content

Hem Taija Numminen utnämnd till ledande jurist – YTK Arbetsliv stärker sin egen expertis inom arbetsrätt

Taija Numminen utnämnd till ledande jurist – YTK Arbetsliv stärker sin egen expertis inom arbetsrätt

Ämnen

  • Rättshjälp
  • YTK

YTK Arbetsliv r.f., Finlands största förening, har genom tjänsten Juristkompis vuxit till att bli en betydande expert på arbetsrätt för sina medlemmar. Varje år behöver upp till 20 000 personer rådgivning och ärendehantering i frågor som rör arbetsrätt, löner och uppsägningsavtal. Utvecklingen av arbetsrättsliga ärenden och rådgivningstjänsten leds av Taija Numminen, vicehäradshövding som har övergått till tjänsten som ledande jurist, i takt med att efterfrågan ökar.

”YTK Arbetsliv når ett betydande antal arbetstagare. Det känns meningsfullt att få vara med och utveckla Juristkompisen för en så bred målgrupp och hjälpa medlemmarna att ta hand om sina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet”, säger Taija Numminen.

Numminen har tidigare arbetat med arbetsrätt som jurist både på advokatbyrå och i arbetstagarorganisationer. Hon kommer till YTK från tjänsten som seniorjurist vid Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA.

”På YTK Arbetsliv finns det en genuin vilja att förbättra den arbetsrättsliga hjälp som finns tillgänglig för medlemmarna via Juristkompis-tjänsten för att göra den bättre och mer tillgänglig. Det stora antalet medlemmar gör detta arbete viktigt också socialt, men personligen uppskattar jag också det faktum att jag också kan ge konkreta råd och hjälp till medlemmarna”, säger Numminen.

Förutseende hjälper att komma överens om saker

Ilona Kangas, direktör på YTK Arbetsliv, berättar att bara i fjol kontaktade långt över 15 000 medlemmar Juristkompisen på grund av svåra situationer som de upplevt i arbetet.

”Början av året har också visat att det finns gott om turbulens i arbetslivet och att det finns en efterfrågan på juridisk rådgivning. Uppsägningsavtal, löneanspråk och dilemman vid anställningens slut har varit på medlemmarnas bord. Vi känner att det är väldigt meningsfullt att kunna hjälpa till i dessa tider och vi uppskattar också att våra medlemmar har lärt sig att använda sig av våra tjänster.”

Juristkompis-tjänsten kommer även fortsättningsvis att involvera det omfattande OpusLex-nätverket. Nätverket omfattar mer än 50 jurister som är specialiserade på arbetsrätt och finns på nästan 20 orter i Finland. Henkilöstötieto Paloniemis experter hjälper till i lönefrågor och till exempel i fall där kollektivavtalen är oklara.

Juristkompis-tjänsten har utvecklats aktivt under de senaste åren och det finns inga planer på att sluta med det. ”Vi vill också satsa på proaktiv kommunikation och påminna om att nyckeln till allt är arbetsavtalet. När det finns på plats är det mycket lättare att nå en överenskommelse även i utmanande situationer”, säger Kangas. 

”Vi vill att Juristkompisen ska vara en ännu mer lättillgänglig, avslappnad, okomplicerad och snabb tjänst som så många som möjligt kan ta del av”, säger Kangas och Numminen unisont.

Juristkompis helheten ingår i YTK Arbetslivs medlemsavgift, som år 2024 är 24 euro. Tjänsten ingår inte i medlemskapet i YTK Arbetslöshetskassan.  

YTK Arbetsliv har mer än 250 000 medlemmar från alla branscher och hela Finland. Uppgiften som ledande jurist är ny för föreningen.