Skip to content

Hem Våra medlemmar valde reklamen för vår festkampanj

Våra medlemmar valde reklamen för vår festkampanj

Ämnen

  • YTK

Vi firar att vi har en halv miljon medlemmar med en mediekampanj som har som syfte att bryta fördomar som är förknippade med arbetslöshet. Våra medlemmar valde innehållet för kampanjen genom en omröstning – och gav oss samtidigt mycket att tänka på.

YTK uppnådde 500 000 medlemmar måndagen den 12 april. Finlands största och populäraste arbetslöshetskassa är nu en gemenskap med över en halv miljon medlemmar. Utmanaren i branschen har blivit ett självklart alternativ för många. Man varken kan eller ska ignorera så här många människors åsikter.  

Vi firar att vi har en halv miljon medlemmar med en mediekampanj i början av maj. Vi vill använda vårt inflytande till ett gott ändamål och ta upp en sak i kampanjen som vi känner till: arbetslöshet. 

Enligt en undersökning som vi har gjort omtalas arbetslösa ofta på ett negativt sätt i diskussionerna på nätet. Vi vill ändra dessa beklagliga attityder, eftersom arbetslöshet kan drabba nästan vem som helst och eftersom arbetslöshet är en naturlig del av ekonomin. Ingen tjänar på att den arbetslösa skuldbeläggs. 

Vår verksamhet utgår från våra medlemmar: vi betjänar, lyssnar till och involverar våra medlemmar. Därför ville vi fråga våra medlemmar om vilken typ av kampanj vi borde använda för att bryta myterna om arbetslösheten. Eftersom tiden var knapp gav vi två alternativa kampanjidéer som medlemmarna fick välja mellan. Vi fick 11 795 röster på mindre än ett dygn, av vilka 68 % höll på den vinnande idén. Resultatet var alltså solklart. Den slutliga reklamen kommer bland annat att synas på Helsingin Sanomats förstasida den 5 maj.  

Hundratals kommentarer av medlemmarna

Vi fick också hundratals kommentarer av våra medlemmar i fråga om hurdana föreställningar det finns om arbetslöshet och om behovet av att ändra på dem. Både sådana som drabbats av arbetslöshet och sådana som aldrig har varit arbetslösa skrev kommentarer. Nedan några citat ur de öppna svaren: 

”Arbetslösheten har många ansikten. Det finns också mångahanda orsaker till arbetslöshet, ingen väljer avsiktligt att bli utan jobb.” 

“Man skulle verkligen behöva ruska om de föråldrade attityderna. Vi lever trots allt på 2020-talet. Sysselsättningen har förändrats!” 

Alla kan blir arbetslösa eller permitterade. Förra året blev jag permitterad för första gången i mitt liv (under en nästan 50 år lång karriär). Jag har varit arbetslös en gång, i tre månader. Jag är av den generationen som sliter så svetten lackar och som jobbar utan att klaga. Jag hoppas att tankegångarna förändras och att arbetslivet och livet överlag blir mer tolerant.” 

”Det är en strålande idé att lyfta fram arbetslösheten på det här sättet!”