Skip to content

Hem Hjärncoachens tips för jobbsökning – Så visar du att du är mentalt flexibel

Hjärncoachens tips för jobbsökning – Så visar du att du är mentalt flexibel

Ämnen

  • Jobbsökande

I dagens arbetsliv krävs det att människor är mentalt flexibla. Enligt hjärncoachen Reidar Wasenius räcker det inte med att bara anpassa sig till förändringar: arbetssökande bör visa att de är aktiva observatörer och aktörer. Läs våra konkreta tips!

Resiliens, anpassningsförmåga, förnyelseförmåga, uppfinningsrikedom, kreativitet… allt detta faller under paraplybegreppet mental flexibilitet. Och det är just denna mentala flexibilitet som krävs av oss i dagens arbetsliv”, säger hjärncoachen Reidar Wasenius.

”Det kalla faktumet är att arbetslivet är föränderligt, så du måste vara lärande. Det innebär att vara proaktiv, att inte bara anpassa sig till förändringar och omgivningens påfrestningar, utan att hela tiden vara lite mer alert. Genom att observera omgivningen och se hur saker kan göras bättre är vi en del av förändringsprocessen”, säger Wasenius, som använder titeln Personal Brainer.

Behovet av mental flexibilitet är något som alla kan relatera till, men Wasenius säger att det är särskilt viktigt för arbetssökande att visa det.

”Smarta företag värdesätter specifikt människors förmåga till innovation och deras mentala flexibilitet – till den grad att dessa egenskaper uppfattas som viktigare än specifika färdigheter och tidigare arbetslivserfarenhet”, säger Wasenius.

Att rekrytera och utbilda nya medarbetare är alltid dyrt, så i en snabbt föränderlig värld är det en stor fördel om medarbetarna hänger med i utvecklingen och till och med bidrar till den.

Så det är definitivt värt att ta med din egen mentala flexibilitet till bordet när du söker ett jobb. Reidar Wasenius förklarar hur man gör detta i konkreta termer:

  1. Observera dina egna prestationer.
    För att kunna visa din egen mentala flexibilitet för en potentiell framtida arbetsgivare måste du naturligtvis vara sann mot den. Det innebär att man måste bli medveten om sina egna förstelnade sätt att tänka och agera. Därför är det viktigt att du kommer på dig själv när du fastnar i mönster och i ditt huvud – först då kan du medvetet börja bryta och förändra dessa mönster.
  2. Säg det rakt ut.
    Det är inte alltid en bra idé att göra saker för komplicerade. Om du känner att du är innovativ, påhittig och ivrig att lära dig nya saker, ta upp dessa saker i din jobbansökan och i en eventuell intervju. I jobbansökningar är det inte en bra idé att lista alla positiva saker du kan säga om dig själv, utan att välja ut vissa saker som du vill betona. Mental flexibilitet är något att lyfta fram i dessa tider.
  3. Ge konkreta exempel.
    Kom ihåg att det inte är ett effektivt tillvägagångssätt att bara slänga sig med termer. Ge därför så konkreta exempel som möjligt på situationer där du har visat att du är kreativ, flexibel och villig att lära dig, eller där du aktivt har drivit fram en reform. Kanske har din arbetsbeskrivning förändrats avsevärt och du har snabbt lärt dig en ny roll? Eller kanske har du aktivt drivit på en förändring av hur saker och ting görs på arbetsplatsen? Eller är du ovanligt snabb på att ta till dig nya IT-system eller ny lagstiftning? Berätta om dem för oss!

Positiv förändring är en angelägenhet för hela samhället

Det är inte bara arbetssökande och arbetstagare som bör vara beredda på att vara flexibla, anpassningsbara och till och med positiva till förändringar i arbetslivet. Reidar Wasenius, hjärncoach sedan mer än 30 år, påpekar att kravet gäller oss alla.

”Oavsett om du är anställd, arbetsledare eller medlem i en ledningsgrupp krävs mental flexibilitet av alla. Organisationer och företag är en massa människor med en massa fastlåsta vanor. Att ta hänsyn till dessa och bryta de rigida mönstren är avgörande.”

Wasenius betonar att det inte bara är individens ansvar att vända motstånd mot förändring och stagnation till förändring, utan att det är en kollektiv insats från hela organisationen.

För vissa människor är mental flexibilitet och innovationsförmåga medfödda egenskaper, men för de flesta är de inte det. Som tur är kan man lära sig att ifrågasätta och bryta tanke- och handlingsmönster, t.ex. genom olika typer av coachning och övningar. Ett annat mycket effektivt sätt är att använda sig av sin egen närmaste krets och arbetsgemenskap.

”Förändringsvilja och mental flexibilitet utvecklas bäst i en gemenskap: genom att observera och stödja varandra.”

Eftersom det är svårt att upptäcka sina egna blockerade arbetssätt, säger Wasenius att det är värt att be andra om feedback. Detta kräver dock tillräcklig psykologisk trygghet och tillit.

”Tanken är inte att tjata, håna eller raljera, utan att godmodigt påpeka för andra deras envisa sätt att tänka eller agera – och i gengäld be om feedback på ditt eget agerande – med andra ord, att be andra berätta för dig om du beter dig töntigt. Det är vad det handlar om.”

Men förändring börjar alltid med en själv och en vilja att släppa taget om gamla vanor och mönster.

”Det är värt att fråga sig själv om man vill vara en upprättstående död slån eller ett ständigt växande grönt träd”, avslutar Wasenius.

Reidar Wasenius deltog i 4T Summit den 6.9.2023 – se inspelningen

Vilka möjligheter har du att lyckas i den pågående omvandlingen av arbetet? Kan du se alternativen framför dig?

4T Summit – känslor, färdigheter, arbetsliv och framtid.
Online-evenemang den 6.9.2023 kl. 14-16.30.

Inspelningen kan ses på finska