Skip to content

Hem Berättelserna av dem som har hittat arbete motiverar och inspirerar

Berättelserna av dem som har hittat arbete motiverar och inspirerar

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Jobbsökande
  • Medlemsförmån

I slutet av 2022 inledde YTK Arbetsliv och Remmi det gemensamma pilotprojektet Arbetsvinst med målet att sysselsätta hundra YTK-medlemmar. Pilotprojektets kuriositet är jobbsökarkompisar som stöder och sparrar den arbetssökande, säger Mika Mustakallio som även själv har varit en jobbsökarkompis och nu är styrelseordförande för Remmi.

”Under intervjuer och möten har det varit fantastiskt att känna när en arbetslös persons tro på sina egna möjligheter har börjat vakna. Jag själv som jobbsökarkompis blir också väldigt glad när personen får arbete. Remmis resa och de sysselsatta personernas berättelser är väldigt motiverande och inspirerande”, säger Mika Mustakallio om sina erfarenheter.

Mustakallio är en av grundarna av och styrelseordförande för Remmi Työpalvelu Oy. Under sin karriär har han bland annat arbetat som konsult och företagare.

YTK och Remmi delar en gemensam vilja och ett gemensamt mål: sysselsättning

Remmi är en ny mötestjänst för arbetslösa och arbetsgivare. YTK Arbetsliv har varit med och byggt upp ett samarbete allt från det när Remmi började sin verksamhet. Målet med det gemensamma pilotprojektet Arbetsvinst som startade i slutet av hösten är att sysselsätta hundra medlemmar i YTK.

Jobbsökarkompisarna är en kuriositet och kärnan i Remmis verksamhet. ”En jobbsökarkompis hjälper en arbetslös att söka jobb, skapar kontakter mellan arbetslösa och arbetsgivare och erbjuder nya perspektiv och idéer och stöder att precisera mål och att finna lösningar”, berättar Mika Mustakallio.

En person i taget löser kompetensglappet

Remmi som grundades under 2022 har haft en fartfylld start. Rekryterings- och bemanningsföretaget fick sin början av att de personer som grundade företaget kände en förargelse över att duktiga personer ibland har väldigt svårt att få jobb. Å andra sidan hade de märkt att det att hjälpa människor att få ett lämpligt jobb är den bästa och långsiktigaste rekryteringen för alla parter. En öppen fråga var hur man skulle föra samman arbetssökanden och arbeten.

”I slutet av 2021 diskuterade vi återigen om hur enormt mycket ogjort arbete det finns som inte möter arbetslösa arbetssökande i Finland. Från den platsen bestämde vi oss för att göra en affärsplan för Remmi och börja grunda företaget”, säger Mustakallio.

Några månader senare hade de en grupp på cirka 70 företagare och företagsledare. Ifrågavarande personer arbetar nu på Remmi som jobbsökarkompisar, frivilligt och som en del av tjänsten. Remmi fungerar som en välgörenhetsorganisation: intäkterna används i sin helhet för att främja sysselsättningen.

En jobbsökarkompis sparrar och stöttar på färden till att få arbete

Mika Mustakallio säger att de utmaningar som arbetssökande har ibland är relativt lätta att möta och lösa.

”Någon kan vara blyg till sin natur och vara nervös inför en anställningsintervju. Då kan jobbsökarkompisen följa med på intervjun, hjälpa i de utmanande situationerna och lyfta fram arbetstagarens verkliga förmågor. Ibland kan det ha varit svårt att skriva en ansökan eller ett CV.”

Jobbsökarkompisarna har själva rekryterat otaliga personer under sin egen karriär. Således har de bra utgångspunkter att sparra och hjälpa någon som söker arbete.

Mustakallio påpekar att den arbetslösas vilja att jobba är mycket viktig med tanke på att få arbete. Ibland kan ändå de arbetslösa ha mycket förkrossande erfarenheter och den sökandes tro på sig själv vacklar eftersom hen trots tiotals eller hundratals ansökningar inte ens kommer på en intervju.

”Det är viktigt för den arbetssökande och jobbsökarkompisen att diskutera om rädslan kring att söka jobb och om tidigare och till och med utmanande situationer. Med hjälp av gemensamma diskussioner kartläggs personens nuläge, drömmar, kompetens och förmågor.”

Remmis mål är att sysselsätta en person i taget. Genom att föra samman rätt personer och arbetsplatser kan goda och långsiktiga anställningsförhållanden skapas.

”Man kan säga att vi är i full gång, trots att vi naturligtvis först är riktigt i början av vår resa. Det ger också en själv enormt med kraft när man får se hur meningsfull den hjälp är som en personlig jobbsökarkompis ger”, säger Mika Mustakallio.

Vem?

  • Mika Mustakallio
  • Ekonomie magister till utbildningen.
  • Grundare och långvarig VD på MORS Software Oy som framställer system för bankers riskhantering. Nuförtiden ordförande för MORS styrelse. Viceordförande också för Raute Oyj:s styrelse.
  • En av grundarna av rekryterings- och personaluthyrningsföretaget Remmi Työpalvelu Oy. Även ordförande för Remmis styrelse.
  • Hobbyer under fritiden är bygg- och trädgårdsarbete samt friluftsliv tillsammans med familjen och hunden i naturen och på havet.