Skip to content

Hem Komplett medlemskap i YTK kommer att kosta 129 euro år 2024

Komplett medlemskap i YTK kommer att kosta 129 euro år 2024

Ämnen

  • YTK

Som komplett medlem i YTK har du ett brett utbud av förmåner som skyddar dig mot arbetslivets upp- och nedgångar. YTK Arbetslöshetskassan sörjer för ditt förtjänstskydd och YTK Arbetsliv ger dig bland annat Juristkompisens hjälp vid problemsituationer i arbetslivet, försäkringar för arbete och ledighet samt verktyg för att utveckla din kompetens. Nästa år kommer det att kosta 129 euro att vara komplett medlem.

Som komplett medlem år 2024 betalar du 105 euro i medlemsavgift till YTK Arbetslöshetskassa och 24 euro i medlemsavgift till YTK Arbetsliv. Båda fakturerar sina egna medlemsavgifter i början av året med separata fakturor.

Storleken på YTK Arbetslöshetskassas medlemsavgift påverkas mest av medlemmarnas arbetslöshet. När arbetslösheten ökar måste vi reservera mer pengar för de förmåner vi betalar ut. För i år hade vi uppskattat arbetslösheten till ca 7,5 %. Fram till sommaren var denna uppskattning korrekt, men har sedan dess börjat öka i takt med lågkonjunkturen. Vårt antagande är att arbetslösheten nästa år kommer att stiga till cirka 8% och att medlemsavgiften kommer att återspegla denna ökning.

Dra nytta av våra mångsidiga arbetslivstjänster!

Som komplett medlem får du förutom förtjänstskyddet bland annat::

  • En juristkompis som hjälper dig i kniviga situationer
  • Rättsskyddsförsäkring vid arbetstvister
  • Olycksfallsförsäkring för fritid
  • Ett online-utbildningsbibliotek med tusentals utbildningar
  • Många andra användbara förmåner

Även om du bara använder några av de förmåner som YTK Arbetsliv erbjuder dig varje år, kan du spara tusentals euro!

Kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter och använda e-fakturering

Nästa års medlemsavgifter skickas ut i januari. För att vi ska kunna ta emot din betalning behöver vi dina aktuella kontaktuppgifter. Kom ihåg att kontrollera att de är uppdaterade! Du kan enkelt kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i OMA+.

Vi rekommenderar också att du använder dig av e-fakturering om du inte redan har det. E-fakturering är det enklaste sättet att se till att din faktura betalas i tid och att du kan fortsätta att dra nytta av vårt omfattande utbud av arbetsförmedlingstjänster. Om du byter till e-faktura nu deltar du dessutom i en utlottning! Läs mer här.