Skip to content

Hem YTK Arbetslöshetskassan börjar bygga sysselsättningstjänster – vi vill göra skillnad för våra medlemmar

YTK Arbetslöshetskassan börjar bygga sysselsättningstjänster – vi vill göra skillnad för våra medlemmar

Ämnen

  • Jobbsökande
  • Jäsenyys
  • YTK

Riksdagen har godkänt en ändring av lagen om arbetslöshetskassor som gör det möjligt för arbetslöshetskassorna att i fortsättningen hjälpa sina medlemmar att hitta arbete. YTK Arbetslöshetskassan har aktivt drivit förändringen och lovar att omedelbart börja bygga upp nya tjänster.

Vi har länge hoppats på och arbetat för lagändringen och vi kommer att skåla för beslutet. Våra medlemmar har stött idén och vi hoppas att vi snart kan vara mer av en vägvisare för dem i arbetslivets svängar.

YTK Arbetslöshetskassan vill fortsätta att hjälpa sina medlemmar på ett enkelt och humant sätt. Visst är det för närvarande mycket besvärligt att hitta ett jobb. Ansökningar måste göras i många olika riktningar och tjänster, och den egna kompetensen måste ständigt övervägas och riktas till nya platser. Vi vill göra våra tjänster så enkla att jobbsökandet sker som av sig självt.

Det finns redan ett stort antal sysselsättningstjänster, så det är inte alldeles lätt att bygga upp effektiva tjänster. Men jag tror att våra över 520 000 medlemmar spelar en viktig roll till exempel när det gäller att lösa problemet med kompetensglappet eller i att förkorta arbetslöshetsperioderna. Vi kan spela en viktig roll när det gäller att påverka arbetsmarknaden.

YTK Arbetslöshetskassan har redan gjort en del planering och pilotprojekt, men lagändringen gör det möjligt att faktiskt genomföra allt det här i praktiken. Det här är en stor förändring för både våra medlemmar och vår personal. I framtiden kommer våra medlemmar, både sysselsatta och arbetslösa, att få mer service av oss och vi kommer att utvecka personalens kompetens. Detta är både betydelsefulla och inspirerande möjligheter.

YTK Arbetslöshetskassan planerar redan nu att erbjuda sina medlemmar pilotprojekt inom sysselsättningstjäntserna i augusti. Läs mer!

Auli Hänninen

Auli Hänninen

Toimitusjohtaja

YTK:n toimitusjohtajana Auli Hänninen haluaa yksinkertaistaa ja tehostaa suomalaista työttömyysturvaa. Kirjoituksissaan Hänninen hahmottelee rohkeasti työttömyysturvan kehityksen mahdollisuuksia ja tarjoaa asiantuntemustaan ja näkemyksiään päättäjien käytettäväksi. Hänninen oli Perheyritysten liiton toimitusjohtajana vuosina 2017-2021. Aulin visiolla ja päättäväisyydellä rakensimme nykyaikaisen YTK:n perustan, jonka päältä tänään kurkotamme uudelleen Aulin ohjauksessa kohti korkeuksia.