Skip to content

Hem Vad kan jag bli? Förmågan att tänka på alternativ är en superkompetens för framtiden

Vad kan jag bli? Förmågan att tänka på alternativ är en superkompetens för framtiden

Ämnen

  • Jobbsökande
  • Kunskapsutveckling

Jag minns fortfarande dagen då jag hörde talas om en fyrtioårig kvinnas plan att byta inriktning. Hon var medicinsk forskare och arbetade för ett framgångsrikt företag i USA. Hon hade bestämt sig för att flytta tillbaka till Finland och börja studera. Hon ville ägna sig åt litteratur och planerade att studera översättning. Översättningsstudier, minns jag att jag tänkte, helt galet.

Hon är min syster, och därför blev jag särskilt rörd av hennes beslut. Försiktigt frågade jag henne om hon var medveten om att artificiell intelligens kommer att ta bort arbete från översättare under de kommande åren. Hon sa att hon trodde att människor fortfarande kommer att behövas.

Efter en stunds eftertanke bestämde jag mig för att gratulera henne för hennes mod. Även om jag tyckte att det var ett absurt beslut såg jag att min syster hade kunnat föreställa sig en annan framtid för sig själv och var redo att förverkliga den.

Under coronapandemin har bransch- och yrkesbytena ökat. Särskilt inom vård- och utbildningssektorn är det fler som byter bransch än tidigare, men byten går från att vara undantag till att bli nästan regel. Å ena sidan förändras yrken snabbt när det gäller jobbprofiler och kompetensbehov, och å andra sidan söker arbetstagare i allt högre grad nya jobb. Nya yrken skapas och gamla försvinner. Det som var sällsynt, till och med vågat, för ett decennium sedan är nu nästan vardagsmat.

Ofta byter man yrke eller bransch endast av nödvändighet. Den bästa motivatorn är tvång, sägs det. Från min egen karriär vet jag att det är sant. Jag skulle inte ha sökt mig till ett nytt yrke om jag inte hade blivit uppsagd för åtta år sedan. Jag drev ett företag som såldes till en konkurrent och jag blev befriad från mina arbetsuppgifter. Det var så jag kände det då. Det var en välkommen förändring och ledde till många bra saker, även om initiativet inte kom från mig. Så att få sparken kan vara en förändring mot ett bättre arbetsliv.

Jag har ofta funderat på hur bra det skulle vara att öva sig i att tänka på alternativ i förväg, när man inte behöver göra det. Vi har möjlighet att ta hand om vår hälsa innan vi behöver göra det, genom att motionera eller äta rätt. Vissa av oss kanske har förmågan att förbereda oss ekonomiskt i förväg, genom att spara.

Alltför få människor tänker på sina färdigheter som hälsa eller ekonomi och investerar i dem i förväg. Alltför många tänker på utbildning som något extra som kommer när arbetsgivaren säger till. Under vardagens press kan det kännas orimligt att behöva utbilda sig eller planera alternativ för sin karriär på egen hand.

I en tid av snabba och oförutsägbara förändringar kan ett sådant tänkande vara kontraproduktivt. Det skulle vara bra att göra det lönsamt att utveckla sina färdigheter och överväga karriäralternativ, oavsett livssituation.

Forskning visar att om du är förberedd på förändringar ökar din förmåga att reagera på förändringar när de inträffar, även om förändringarna skiljer sig från vad du var förberedd på.

Det är därför förmågan att se alternativ är en superkompetens för framtiden. Den kan tränas på många sätt, till exempel genom att ställa en enkel rad frågor. Vad gör jag egentligen på dagarna? Vad i mitt nuvarande jobb ger mig den största känslan av mening? Vad är den djupaste källan till motivation just nu?

När den aktuella situationen har klargjorts går vi vidare till att överväga alternativ: var annars skulle jag kunna uppnå samma känsla av mening eller djup motivation?

Fråga dig själv: Vilka är alternativen i mitt nuvarande jobb? Fundera sedan på vilka andra möjligheter du har att uppleva meningsfullhet på jobbet, dvs. vilka är dina alternativ i ett bredare perspektiv.

Slutligen bör du fundera på vad du kan ha nytta av att studera. Vilka är dina inlärningsmål?

Om du vill kan du ytterligare sammanfatta detta motto för din yrkeskarriär. Det kan sammanfatta vad du strävar efter eller vad du anser vara viktigt.

Gör övningen genom att skriva ner svaren. Hjärnan arbetar bättre när handen arbetar. När du skriver dyker det upp insikter som kan överraska dig.

Det viktigaste är inte att kunna föreställa sig något nytt och underbart på ett ögonblick. Det väsentliga är att öva upp förmågan att föreställa sig alternativ. Det är en färdighet som bara kan utvecklas genom övning.

Nedan hittar du ett arbetsblad som hjälper dig att komma igång!

Marjaana Toiminen är fackboksförfattare, entusiast för framtidens arbete och till vardags företagsledare. Marjaanas senaste bok, Hyppy, handlar om omvandlingen av arbete och individens möjligheter.