Skip to content

Hem Välj frihet – mot framtiden med en Power Platform-mikroexamen

Välj frihet – mot framtiden med en Power Platform-mikroexamen

Ämnen

  • Kunskapsutveckling
  • Studier

Alla har specialkompetens om hur man kan förbättra sitt eget arbete och göra det mer meningsfullt digitalt. Nu är det enklare och snabbare än någonsin att implementera dessa idéer.

Tekniska framsteg och artificiell intelligens har medfört nya möjligheter att göra vårt arbete mer effektivt och meningsfullt. Där det tidigare behövdes kodningskunskaper för applikationsutveckling kan nu vem som helst bygga automatiseringar och applikationer som underlättar ens eget arbete och rutiner.

Microsofts nya Power Platform-mikrograden ger var och en av oss verktyg för att skapa applikationer för vårt eget och arbetsgemenskapens bruk. Power Platform-mikroexamen på universitetsnivå är gratis och öppen för alla. Den finns på engelska. Modulen på åtta (8) studiepoäng har genomförts i samarbete med högskolorna Microsoft, Forward Forever, Sulava och Arrow ECS Finland.

Med Microsoft Power Platform kan du omvandla idéer till appar utan programmering. En funktionell applikation kan skapas snabbt genom att bygga av färdiga tegelstenar, varefter den kan testas i praktiken och förfinas tillsammans med kollegor eller artificiell intelligens.  Power Platform-experter tillför innovation och smidighet till arbetsgemenskapen, samtidigt som de förbättrar den digitala omvandlingen. Genom att erbjuda möjlighet att studera kan arbetsgivaren öka arbetstagarens motivation och engagemang, eftersom arbetstagarens möjligheter att påverka innehållet i sitt eget arbete ökar.

”Nästa stora steg i utvecklingen av artificiell intelligens är att göra det möjligt för oss alla att skapa applikationer som underlättar vardagen utan att kodningsfärdigheterna blir ett hinder. Som högskola vill vi stödja alla att lära sig verktygen för denna förändring och att se möjligheter att förverkliga sina egna idéer. Mikroexamen samlar de kunskaper och färdigheter som behövs för att utnyttja Microsoft Power Platform till en inspirerande studieväg och kompletterar förståelsen för applikationsutveckling och digital transformation”, säger Matti Sarén, rektor för Kajaani yrkeshögskola.

”Det är viktigt för Sulava att vara med och främja digitaliseringen av samhället och utbildningsmöjligheterna. I den artificiella intelligensens tidevarv ökar automatiseringen av arbetet och lågkodsfärdigheter öppnar upp intressanta jobbmöjligheter. Vi rekommenderar att du tar Power Platform-mikrograden för alla som letar efter nya möjligheter! Som Microsofts officiella utbildningspartner erbjuder vi Power Platform-utbildning för dem som vill fördjupa sina färdigheter”, säger Aki Antman, VD för Sulava.

”Att stödja kontinuerligt lärande är kärnan i Arrows verksamhet, och vi har investerat i att utveckla Microsoft Power Platform-expertis i flera år”, säger Jyrki Korhonen, Country Manager, Arrow ECS Finland.  ”Företagens framgång hindras ofta av en kronisk brist på experter. Vi vill vara med och stöda framtidens experter och hjälpa studerande att hitta jobb. Mikrograden Power Platform, som nu publiceras, för med sig nya experter och öppnar möjligheter”, fortsätter Korhonen.

”Forward Forevers uppdrag är att hjälpa människor och organisationer att lyckas med Microsoft Power Platform, varför vi är mycket glada över att vara en del av detta initiativ. Mikrograden Power Platform kan vara startskottet för en ny karriär, och vi rekommenderar den varmt till alla som är intresserade av att utveckla framtidens arbetsliv med hjälp av teknik”, säger Olli Korpelainen, VD, Forward Forever.

Mikrograden Power Platform är en del av samarbetsprojektet Skills for Jobs, vars mål är att locka 100 000 nya eller fler experter inom teknik under fem år. Genom programmet har hittills 36 800 experter fått ny teknisk kompetens. Projektet Färdigheter för arbetslivet erbjuder också bland annat en mikroexamen i cybersäkerhet och den populära kursen Praktisk artificiell intelligens. Nästa vår öppnas en ny mikrograd som gör det möjligt för alla att arbeta med artificiell intelligens i applikationsutvecklingen. 

En gratis Power Platform-mikrograd är bakom bara ett klick. Välj frihet: aka.ms/powerplatformskills