Skip to content

Hem Med denna kostnadsfria och tillgängliga kurs lär du dig att behärska grunderna inom artificiell intelligens!

Med denna kostnadsfria och tillgängliga kurs lär du dig att behärska grunderna inom artificiell intelligens!

Ämnen

  • Kunskapsutveckling
  • Studier

Frigör tid för mer meningsfulla aktiviteter med hjälp av AI! På kort tid har artificiell intelligens blivit en ny medborgerlig färdighet och en del av både arbete och fritid. Nu kan du utnyttja AI för att underlätta dina rutiner, stötta ditt lärande och frigöra tid för kreativitet och mänskliga möten.

Microsoft Praktisk AI är en kostnadsfri kurs som är öppen för alla och hjälper dig att nyttja AI i lämpliga situationer.

Kursen genomförs på universitetsnivå, men informationen som behandlas är lättbegriplig. Kursen ger dig  möjligheterna att använda generativ AI samt prova på och lära dig principerna för säker och etisk användning. Under kursen får du också lära dig hur prompting fungerar i praktiken och hur man kan använda språk- och bildmodeller.

Kursen är värd två högskolepoäng (ECTS), kan tillgodoräknas i en högskoleexamen och finns tillgänglig på både finska och engelska.

Kursen är utformad tillsammans med Microsoft, Elisa, Sulava och högskolor. AI-experter från partnerorganisationerna bidrar med aktuell expertis till kursen och medverkar i informativa videos som finns tillgängliga för kursdeltagarna. Partnerorganisationernas AI-experter hjälper dig att få en djupare förståelse för potentiella användningsområden som finns för generativ AI. Många av experterna har nämligen stor erfarenhet av detta, efter att ha arbetat i framkanten av AI-utvecklingen.

Kursen Praktisk AI är en del av det populära projektet Skills for Jobs, som syftar till att utbilda 100 000 teknikexperter i Finland under de nästkommande fem åren. Projektet har redan gett upphov till 24 000 nya experter, som har utvecklat sin kompetens i samarbete med utbildningspartners, kunder, genom partnerkompetensprogram eller genom att ta en mikroexamen.

Börja studera här: Practical AI course – Edukamu.fi

Läs mer: Practical AI website

På finska