Skip to content

Hem Ålder uppfattas som det största hindret för anställning

Ålder uppfattas som det största hindret för anställning

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Medlemspuls

Ålder är ett allt större hinder för sysselsättning för personer som är 45 år eller äldre. En överväldigande majoritet av dem som är 55 år eller äldre angav ålder som ett hinder för anställning. De med högskoleutbildning uppfattar ålder som ett hinder för anställning i lika hög grad som de med andra stadiets utbildning.

Arbetslösa och deltidsarbetande ser sin ålder som det största hindret för anställning. Ålder nämndes som ett hinder för anställning av 31% av de arbetslösa och deltidsarbetande som svarade på enkäten.

Resultatet erhölls från YTK Arbetslöshetskassans enkät Medlemspulsen, som besvarades av nästan 23 000 YTK-medlemmar. De som svarade kom från alla branscher i hela Finland.

Uppfattningen om ålder som ett hinder för sysselsättning ökar bland de svarande över 45 år, med en överväldigande majoritet av de som svarade i åldern 55-64 år som redan identifierar ålder som ett hinder för sysselsättning. Å andra sidan uppfattar personer under 35 år knappast sin ålder som ett hinder för sysselsättning.

Utbildning är inte en faktor, eftersom de med högre utbildning upplever ålder som ett hinder för anställning i lika hög grad som de med andra stadiets utbildning. 

”När man är 50 år får man inte ens komma på intervju”, sade en av dem som svarade på enkäten.

”Debatten om att förlänga arbetskarriären är ett hett ämne, och att höja pensionsåldern har också varit på agendan nyligen. Om du behöver få 70-åringar i arbete, finns det inte en chans att 50 är för gammalt för att arbeta. Det är här attityderna måste förändras”, säger Auli Hänninen, verkställande direktör för YTK Arbetslöshetskassa.

Utbildning lönar sig fortfarande på arbetsmarknaden 

Efter ålder var utbildning det vanligaste skälet: 24 % av de arbetslösa och deltidsarbetande svarande ansåg att deras utbildning inte motsvarade arbetsgivarnas krav. Arbetssökande med grundskole- eller andra stadiets utbildning är särskilt benägna att se sin utbildning som ett hinder för anställning. Färre av dem med högre utbildning angav utbildning som ett hinder för anställning.

Brist på lämpligt heltidsarbete angavs som ett hinder för sysselsättning av 23 % av de arbetslösa och deltidsarbetande, medan otillräcklig lön för lämpligt heltidsarbete angavs av 17 % i samma grupp.

Jobb upplevs vara under en sten

I de öppna svaren uppgav många arbetslösa svarande att det finns så många sökande till lediga tjänster att det är svårt att ens få komma på intervju.

”Det finns så många sökande inom mitt område att det är svårt att ens få komma på intervju”, sade en svarande i åldern 35-44 år.

”Ett stort antal sökande till varje ledig tjänst”, sa en svarande i åldern 45-54 år när han beskrev sina hinder för anställning.  

Arbetslöshet i sig uppfattades också som ett hinder för anställning.

”Jag känner att jag är på en annan linje än någon som är anställd, även om mina färdigheter inte skiljer sig från andra sökandes”, sade en arbetslös svarande.

Det totala antalet personer som svarade på enkäten var 22 764. De svarande är fördelade på ett representativt sätt över hela landet och över olika sektorer. Enkäten genomfördes elektroniskt bland medlemmarna i YTK Arbetslöshetskassan mellan 22.3.2024-28.3.2024.