Skip to content

Hem Oron för stigande arbetslöshet har ökat sedan i höstas

Oron för stigande arbetslöshet har ökat sedan i höstas

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Medlemspuls

43% av de tillfrågade är oroliga för stigande arbetslöshet inom sin sektor under innevarande år. Byggsektorn är mest orolig, medan social- och hälsovårdssektorn är minst orolig.

Arbetslöshetens tillväxt är mer oroande än förra hösten. Av dem som svarade på YTK Arbetslöshetskassas enkät i slutet av mars var 43 % oroliga för att arbetslösheten inom deras bransch skulle öka under innevarande år. I oktober 2023 var motsvarande siffra 36 %, en ökning med 7 procentenheter.

Resultatet framgår av enkäten Medlemspulsen, som besvarades av över 22 000 medlemmar i YTK Arbetslöshetskassan. De som svarade på enkäten kom från alla branscher i hela Finland.

Bygg-, reklam- och kultursektorerna mycket oroade 

Byggsektorn är den sektor som oroar sig mest för stigande arbetslöshet, med hela 75 % av de svarande som oroar sig för stigande arbetslöshet inom sin sektor. Näst mest oroade var de svarande inom reklam, marknadsföring och kommunikationstjänster (66 %) och kultur, konst och underhållning (65 %).

Socialt arbete och hälso- och sjukvård var minst oroade över stigande arbetslöshet. Endast 21 % av de svarande inom den privata social- och hälsovårdssektorn och 22 % inom den offentliga social- och hälsovårdssektorn sade att de var oroliga för stigande arbetslöshet inom sin sektor.

”Oron för stigande arbetslöshet är koncentrerad till cykliska sektorer vars framgång beror på det ekonomiska läget. De svarande inom social- och hälsovårdssektorn, till exempel, visar inte liknande oro. Inom den sociala sektorn är bristen på arbetskraft den rådande verkligheten”, säger Auli Hänninen, direktör för YTK Arbetslöshetskassa. 

De oroliga regionerna är spridda över hela landet

Den genomsnittliga oron för stigande arbetslöshet är större i Södra Österbotten, Södra Karelen, Norra Savolax, Norra Karelen och Nyland.

Däremot är arbetslöshetens tillväxt mindre oroande än genomsnittet på Åland, i Lappland, Österbotten, Mellersta Österbotten, Kymmenedalen och Kajanaland. 

”Ökningen av arbetslösheten oroade de svarande särskilt i de landskap där arbetslösheten i slutet av fjolåret ökade kraftigare än i genomsnitt. Utvecklingen under de senaste månaderna påverkar sannolikt de svarandes antaganden om sysselsättningsläget under innevarande år”, säger Auli Hänninen.

Frågan ställdes i formen ”Är du orolig för en ökning av arbetslösheten inom din sektor under innevarande år?” Undersökningen besvarades av 22 764 personer. Enkäten skickades elektroniskt till medlemmarna i YTK Arbetslöshetskassa under tiden 22.3.2024-28.3.2024.