Skip to content

Hem Kampen mot arbetslöshet måste syfta till människors lycka, konstaterades det på SuomiAreena

Kampen mot arbetslöshet måste syfta till människors lycka, konstaterades det på SuomiAreena

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Utkomstskydd

Att bekämpa arbetslösheten måste börja med lyckligare människor, inte med systemets behov, menade debattörerna. Panelen på SuomiAreena i juli lyfte också fram att stigmatiseringen i samband med arbetslöshet fortfarande måste motarbetas.

YTK anordnade torsdagen den 14 juli. på SuomiAreena ett diskussionsevenemang under rubriken ”Ihållande arbetslöshet behöver smidiga lösningar”. Talare var Hilkka Kemppi, riksdagsledamot för Centern, Mikko Leskelä, konsult och forskare, YTK:s verkställande direktör Auli Hänninen och styrelseordförande Mikko-Pekka Hanski.  

Utgångspunkten för evenemanget var iakttagelsen att den finländska arbetslösheten är känslig och ihållande. I förhållande till jämförbara länder, som de nordiska länderna och Tyskland, stiger arbetslösheten i vårt land snabbt i en lågkonjunktur och sjunker relativt långsamt när ekonomin växer. Den höga grundarbetslösheten har långsamt smugit sig in som en permanent del av det finländska samhället, och inte ens arbetskraftsbristen tycks lösa den ihållande höga arbetslösheten.  

En lycklig person vågar välja djärva lösningar 

Diskussionen gick djupare än euro och statistik, och lyfte fram optimism och lycka som möjliggörare av djärva lösningar. De arbetslösa måste kunna tro på sig själva och sina möjligheter, konstaterade panelen. 

– Att minska stigmatiseringen i samband med arbetslöshet skulle vara en radikal lösning. Vi måste få arbetslösa att känna sig mer bekväma, inte mer obekväma, konstaterade konsulten och forskaren Mikko Leskelä.  

– Det finns tusen berättelser om arbetslöshet. Vi behöver lösningar som gör att allt fler kan arbeta. Vi har ett många psykiska problem som ofta ligger bakom arbetsoförmåga, säger Hilkka Kemppi, riksdagsledamot för Centern. 

”Är tjänsten uppbyggd på ett sådant sätt att den tjänar människan, eller tjänar den samhället? Säkert finns det många typer av systemiska stelheter även i de arbetslösas tjänster. Målet borde vara en lyckligare människa, som kan agera djärvt och flexibelt,” kommenterar YTK:s styrelseordförande Mikko-Pekka Hanski.  

– En lycklig människa är ett mål som är fruktansvärt lätt att instämma i. Vi föredrar att genomföra reformer i små steg. En mer flexibel kombination av arbete och utkomstskydd för arbetslösa skulle vara ett fint litet steg mot lyckligare människor,” sade YTK:s verkställande direktör Auli Hänninen. 

Arbetslöshetskassorna skulle kunna dra sitt strå till stacken 

I diskussionen jämfördes också utkomstskyddet för arbetslösa med pensionssystemet. Pensionsbolagen får erbjuda sina kunder tjänster som gynnar arbetsförmågan, men på motsvarande sätt har arbetslöshetskassorna för närvarande inte rätt att erbjuda sina medlemmar sysselsättningsfrämjande tjänster.   

 – A-kassan får inte hjälpa arbetslösa att hitta jobb. Lagen förbjuder det. Kassornas rätt att tillhandahålla sysselsättningstjänster skulle hjälpa både kunden och samhället i stort,” sammanfattade Auli Hänninen.