Skip to content

Hem En klar majoritet av er anser att YTK bör tala om arbetets omvandling

En klar majoritet av er anser att YTK bör tala om arbetets omvandling

Ämnen

  • Medlemspuls

Differentieras karriärerna? Vad händer i framtiden med traditionellt lönearbete, hur blir det med arbetssökning eller att kombinera inkomstrelaterad dagpenning och arbete?

Vi på YTK tror att samtalet om omvandlingen av arbete, arbetsliv och arbetslöshet är viktigt. Vår medlemskår omfattar mer än en halv miljon människor som bygger sin egen väg, vilket ger oss en utmärkt känsla för frågan.

Naturligtvis är vi också intresserade av att höra våra medlemmars röst i frågan. Därför ställde vi följande fråga i Medlemspulsen i juni: Ser du YTK som en aktiv och synlig samhällsdebattör i framtiden när det gäller teman som anknyter till förändringarna i arbetslivet? Vi fick mer än 16 000 svar på enkäten och en klar majoritet gav ett positivt svar på denna fråga!

  • 33 % av er svarade “Ja, absolut”
  • 39 % svarade ”Det skulle förmodligen vara till nytta”
  • 23 % svarade ”Det skulle möjligen vara till fördel”
  • 4 % svarade ”Jag tror inte att det skulle vara till någon särskild nytta” och endast 1 % svarade ”Nej, verkligen inte”.

Resultaten är således obestridliga! Vår aktiva roll i debatten om omvandlingen av arbetet tas emot tydligt positivt av 72 % av de svarande och kritiskt av endast 5 %.

Tack för era svar och alla era kommentarer! Fler utdrag från resultatet av sommarens Medlemspuls publiceras på vår webbplats och i våra andra kanaler under sommaren.