Skip to content

Hem Arbetslivsguide Semester Semesterpenning

Semesterpenning

Arbetstagaren har inte rätt till semesterpenning utan ett separat avtal. Utbetalningen av semesterpenning grundar sig antingen på kollektivavtalet, arbetsavtalet eller praxis på arbetsplatsen. Semesterpenningen betalas antingen i samband med semesterlönen före semesterns början eller efter semestern, beroende på avtalet.

Byte av semesterpenning mot ledighet

Alla kollektivavtal ger inte möjlighet att byta semesterpenning mot ledighet. Om detta dock är möjligt enligt kollektivavtalet, ska man komma överens med arbetsgivaren om byte av semesterpenning mot ledighet. Arbetstagaren har alltså ingen subjektiv rätt till detta.

Semesterpenningens belopp är 50 % av semesterlönens belopp

För att få semesterpenning krävs i allmänhet att man återgår till arbetet efter semestern, och den betalas ofta ut i två rater, före och efter semestern.

Observera att semesterlönen är lagstadgad och att semesterpenningen avtalas lokalt eller i kollektivavtalet.

Är min arbetsgivare skyldig att betala mig semesterpenning?

Semesterlagen innehåller inga bestämmelser om betalning av semesterpenning. Betalningen av semesterpenning kan grunda sig på kollektivavtal eller etablerad praxis på arbetsplatsen. Förutsättningarna för utbetalning av semesterpenning ska kontrolleras i det kollektivavtal som tillämpas eller hos arbetsgivaren.

Om det inte finns något allmänt bindande kollektivavtal att följa i branschen och utbetalningen av semesterpenning inte heller är etablerad, är arbetsgivaren inte skyldig att betala semesterpenning.