Skip to content

Hem Arbetslivsguide Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarens eller arbetsgivarnas organisation om de anställningsvillkor som ska iakttas i avtalets avtalsbransch.

I kollektivavtalen kan man ha kommit överens om till exempel lönerarbetstidersemesterersättning för sjukdomstiduppsägningstider osv. Avtalen är branschspecifika och ofta också bundna till yrkesställningen. Löner och andra anställningsvillkor för anställda inom den offentliga sektorn avtalas i tjänstekollektivavtal. Ett kollektivavtal kan vara normalt bindande eller allmänt bindande.

Ett normalt bindande kollektivavtal är bindande för de parter som har undertecknat avtalet. En arbetsgivare som hör till en organisation som har ingått avtalet ska följa det normalt bindande kollektivavtalet även när arbetstagaren inte hör till den organisation som har ingått avtalet.

Att ett kollektivavtal är allmänt bindande innebär att även en arbetsgivare som inte är organiserad måste följa åtminstone de bestämmelser som överenskommits i ett riksomfattande kollektivavtal som är representativt för den aktuella branschen. Nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan fastställer genom beslut om ett riksomfattande kollektivavtal är allmänt bindande.

På webbplatsen Finlex publiceras allmänt bindande kollektivavtal och beslut av nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan. Dessutom publiceras avtal mellan centralorganisationer, vars efterlevnad som en del av kollektivavtalet framgår av respektive kollektivavtal.

Aktuella kollektivavtal hittar du här.

Läs mer om kollektivavtal i Online-utbildningsbiblioteket

Du kan också läsa mer om kollektivavtal för olika branscher i Online-utbildningsbiblioteket som ingår i dina medlemsförmåner. För att kunna se utbildningarna ska du vara registrerad som användare av Online-utbildningsbiblioteket.

Om du redan har utnyttjat din avgiftsfria medlemsförmån och börjat använda tjänsten, logga in och sök utbildningar med sökordet “kollektivavtal”. Om du ännu inte har registrerat dig i tjänsten kan du göra det i våra medlemmars tjänst OMA+ i avsnittet Webbinarier och utbildningar.