Skip to content

Hem “Vi bör reflektera över behovet av förändringar i våra ekonomiska överenskommelser” – En psykolog berättar hur arbetslöshet kan påverka parrelationer

“Vi bör reflektera över behovet av förändringar i våra ekonomiska överenskommelser” – En psykolog berättar hur arbetslöshet kan påverka parrelationer

Ämnen

  • Arbetslöshet

Ekonomi, vardagsrytm och eventuell skam: arbetslösheten påverkar alltid även parrelationer. En arbetslivspsykolog berättar hur man kan ta upp frågan med sin partner och hur arbetslöshet påverkar den som lever ensam.

Att bli arbetslös innebär alltid förändringar, vilket alltid påverkar oss psykiskt. Det innebär att arbetslöshet alltid påverkar även våra nära relationer, berättar psykolog Sari Nuikki, chef för enheten för mental hälsa vid Mieli rf.

“Lyckligtvis kan man vara med och påverka hur frågan hanteras. Det kan uppstå en kris i parrelationen om den ena partnern hamnar i en kris – men det behöver inte bli så. Parrelationen kan också utgöra ett otroligt stöd mitt i krisen”, förklarar Nuikki.

Parrelationerna ser alla olika ut, och det är inte självklart att partnern stöttar oss om vi blir arbetslösa.

“Osäkerhet inför framtiden kan slå hårt mot inte bara den arbetslösa, utan också hans eller hennes partner som kan exempelvis känna behovet av att axla ett tungt ekonomiskt ansvar.”

Ekonomin är en av de mest konkreta frågor som man skulle behöva ta upp igen med sin partner när man blir arbetslös.

“Det finns olika ekonomiska överenskommelser i parrelationer. Man kanske behöver ändra något om ena partnern blir arbetslös? Man borde åtminstone kunna diskutera detta öppet och förtroendefullt”, påpekar Nuikki.

Om ena partnern råkar ut för en betydande inkomstförlust påverkas också allt man gör tillsammans: hur ofta äter man ute, vilka aktiviteter ägnar man sig åt?

“Man bör reflektera över hur man på ett flexibelt sätt säkerställer jämlikhet i den uppkomna situationen.”

Ska den arbetslösa sköta allt hushållsarbete?

Utöver ekonomin förändras dessutom vardagsrytmen betydligt. Plötsligt försvinner de gamla rutinerna och den ena partnern har mycket tid över. Nuikki berättar att hon i sitt arbete ofta stöter på situationer där den arbetande partnern automatiskt antar att den arbetslösa tar huvudansvaret för hushållsarbetet.

“Om det inte blir så kan den som arbetar ha svårt att förstå varför. Arbetslöshet kan vara traumatiserande för den andra, man tappar energi och funktionsförmågan påverkas. Det är inte säkert att man blir en hustomte i en handvändning”, uppger Nuikki.

Livet hemma och i familjen bidrar givetvis också till att göra livet meningsfullt när man är arbetslös.

“Plötsligt har man tid att i lugn och ro spendera tid med barnen. Det ska man njuta av, även om arbetslösheten i sig inte är trevligt.”

Att livet känns meningsfullt – eller inte gör det – är något som Nuikki uppmuntrar alla att uppmärksamma när man själv eller ens partner drabbas av arbetslöshet.

“Alla behöver lyckas, utvecklas och känna sig accepterade. Det vore värdefullt att även kunna uppleva detta utanför arbetslivet så att identiteten inte enbart bygger på yrkesrollen.”

Vad gör man om man skäms över sin arbetslöshet?

Arbetslöshet innebär beklagligt ofta att man känner skam över sin – eller sin partners – arbetslöshet. Det är givetvis helt onödigt, men det är viktigt att frågan tas upp.

“Man bör reflektera över hur och vem man diskuterar frågan med. Känns det naturligt att helt enkelt tala om arbetslöshet eller vill man hellre använda andra uttryck, såsom ‘på jakt efter nya utmaningar’.”

Nuikki betonar att det inte enbart handlar om ordval, utan om den identitet som man har som arbetslös. Att kunna sätta ord på sina känslor och ha förtroendefulla samtal är A och O när man drabbas av arbetslöshet i en parrelation.

“Och det handlar inte enbart om att den arbetslösa ska att man stöttar och lyssnar. Även den arbetslösas partner behöver förståelse och stöd”, påpekar Nuikki.

Hur påverkar arbetslöshet en när man är singel?

Hur blir det om man inte har någon partner? När man är singel och blir arbetslös är livet ofta extra osäkert, medger Nuikki. De ekonomiska konsekvenserna blir större när man måste axla allt ansvar själv. Det finns heller ingen hemma som stöttar eller som man kan prata med.

“Arbetslöshet kan göra att man känner sig ensam på ett helt nytt sätt, man tappar ju sina kollegor. Då är det extra viktigt att det övriga sociala nätverket stöttar: vänner, föräldrar eller syskon”, förklarar Nuikki och påminner om vikten av att ha en god dygnsrytm i vardagen.

“Det kan bli en mycket svårare utmaning för den som har varken partner eller barn. Det är dock bra med fästpunkter i vardagen så att man får en god dygnsrytm.”

Oavsett om man är singel eller ej uppmanar Nuikki alla att vända sig till företagshälsovården när man får veta om att man ska bli arbetslös. För de allra flesta är arbetslöshet en traumatiserande upplevelse, och då är det bra att bearbeta upplevelsen med exempelvis företagshälsovårdens psykolog. Det hjälper en att förstå sina egna och andras reaktioner.

“Det är absolut en bra idé att ha någon att diskutera sina känslor med. Det lönar sig också för såväl den arbetslösa som partnern att skaffa exempelvis skriftlig information om hur en typisk kris ser ut”, berättar Nuikki och rekommenderar alla att läsa Soili Poijulas bok Miten selviytyä työpaikan menetyksestä?