Skip to content
Hem Arbetslivsguide Tips om arbetsavtalet

Tips om arbetsavtalet

Ditt arbetsavtal är det viktigaste dokumentet i ditt anställningsförhållande. Det är alltid en bra idé att skriva ner avtalet och läsa det noggrant och i lugn och ro. Se vår arbetslivsguide för de bästa råden och tipsen!

I ditt arbetsavtal kommer du överens med din framtida arbetsgivare om de viktigaste villkoren för din anställning. Det är alltid en bra idé att diskutera innehållet i avtalet och din anställningspraxis med din arbetsgivare och göra så detaljerade anteckningar som möjligt. På så sätt undviker du eventuella oklarheter senare.

Anställningsavtalet bör bland annat innehålla de huvudsakliga arbetsuppgifter som ska utföras, grunden för löneutbetalning, årlig semester och uppsägningstider. Det är en bra idé att se till att ditt anställningsavtal anger vilket kollektivavtal som gäller för ditt anställningsförhållande.

När du ska påbörja ett nytt anställningsavtal bör du också ta reda på om det finns en provanställningsperiod i ditt anställningsavtal. Under denna period har både du och din arbetsgivare rätt att avsluta anställningsförhållandet med omedelbar verkan. Läs mer om provanställning.

Vad och hur ska ni komma överens om i ert avtal?

Anställningsavtalets form kan variera, t.ex. beroende på arbetets art

  • Ett tillsvidareanställningsavtal är, som namnet antyder, ett avtal som gäller tillsvidare.
  • Ett anställningsavtal kan vara tidsbegränsat på arbetsgivarens initiativ, förutsatt att ett motiverat skäl anges. Om arbetstagaren uttryckligen vill ingå ett anställningsavtal för viss tid krävs ingen motivering. I vissa situationer kan anställningsavtalet också vara tidsbegränsat, till exempel på grund av arbetets art eller på grund av ett vikariat. Det är bra att komma ihåg att en arbetsgivare inte får kedja, dvs. ingå flera på varandra följande tidsbegränsade anställningsförhållanden med en anställd utan en motiverad anledning.
  • Ett anställningsavtal kan också vara ett hybridavtal, dvs. en kombination av ett tidsbegränsat avtal och ett tillsvidareanställningsavtal.
  • När du arbetar tillfälligt ingår du ett anställningsavtal med det företag som hyr ut arbetstagarna. Det företag som behöver ditt arbete kommer dock bland annat att leda ditt arbete. Läs mer här.

Kan arbetsvillkoren ändras i efterhand?

Undrar du om det är möjligt för dig eller din arbetsgivare att ändra anställningsvillkoren efter att avtalet har undertecknats? Läs mer om ändring av arbetsvillkor.

Uppsägning av anställning

Anställningsförhållandet upphör vanligtvis genom uppsägning, ömsesidig överenskommelse eller hävning. Som anställd behöver du inte ange skäl för din egen uppsägning, men du bör kontrollera ditt anställningsavtal i förväg för att kontrollera datumet för uppsägning – ditt anställningsförhållande upphör först efter detta datum. Om din arbetsgivare vill säga upp ditt anställningsavtal måste han ha ett giltigt och allvarligt skäl för att göra det, vilket krävs i arbetsavtalslagen. Läs mer om uppsägning av anställningsavtal.

Juristkompisen som hjälper dig med ditt avtal

Juristkompisen är tillgänglig för alla kompletta medlemmar och studentmedlemmar för att hjälpa till med anställningsfrågor. Du kan till exempel fråga en jurist om villkoren i ditt anställningsavtal, och en jurist kan också se över ditt avtal innan du skriver under det. Låt dig inte lämnas ensam att oroa dig för saker och ting, fråga din Juristkompis!

Specifik kompetens från webinaarer

Du kan också få hjälp med att ingå ett anställningsavtal från online-utbildningsbiblioteket för kompletta medlemmar och studentmedlemmar. Se till exempel dessa:

Att upprätta ett anställningsavtal i praktiken

Anställningsavtal och de olika formerna av anställningsförhållande

Tips för en effektiv jobbsökning – Frågor om anställningsavtal

Obs! För att se innehållet måste du vara registrerad som användare av onlineutbildningsbiblioteket. Om du ännu inte är registrerad kan du göra det i vår medlemstjänst OMA+ i avsnittet Webbseminarier och utbildning.

Tips från Lakiruutu

I vår videoserie Lakiruutu ger jurister råd och praktisk vägledning i frågor som många undrar över i sitt anställningsförhållande. Vad är bra att veta om anställningsvillkor och hur man ändrar dem? När kan arbetsgivare ha rätt att säga upp sina anställda? Hur förbereder man sig för förhandlingar om förändringar? Du kan titta på videorna i avsnittet Webbseminarier och utbildning i OMA+-tjänsten för medlemmar.