Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetsavtal Personaluthyrning

Personaluthyrning

Vid personaluthyrning ingår ett företag som behöver arbetstagare (anlitande företag) ett avtal med ett uthyrande företag (=bemanningsföretag) om uthyrning av arbetstagare. Eftersom det uthyrande företaget är arbetstagarens arbetsgivare, ingås arbetsavtalet med det uthyrande företaget, som tar hand om löneutbetalningen och andra arbetsgivarskyldigheter. Arbetet utförs däremot hos det anlitande företaget, som också har arbetslednings- och tillsynsuppgiften.