Skip to content

Hem Arbetslivsguide Arbetsavtal Tills vidare gällande arbetsavtal

Tills vidare gällande arbetsavtal

Ett arbetsavtal gäller tills vidare, om det inte av grundad anledning har ingåtts för viss tid. Ett arbetsavtal för viss tid som ingåtts utan grundad anledning på arbetsgivarens initiativ ska anses gälla tills vidare.

Upphörandet av ett arbetsavtal som gäller tills vidare förutsätter uppsägning av endera avtalsparten. Vid uppsägning av arbetsavtalet ska parterna iaktta uppsägningstiden. För att säga upp arbetsavtalet behöver arbetsgivaren en i lagen fastställd saklig och vägande grund för uppsägning.

Läs mer under avslutande av arbetsavtal.