Hyppää sisältöön

Työaika

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Lepoaikoja ei lueta työaikaan, jos työntekijä saa näinä aikoina poistua työpaikalta. Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena. 

Työelämän muutoksen myötä myös uusia työaikamuotoja on tullut lisää.  

Pääsääntönä pidetään säännöllistä työaikaa. Lain mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa, mutta käytännössä monilla on työehtosopimuksessa tai paikallisesti sovittu työajan olevan 7,5 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa. Viikoittainen työaika voidaan lain mukaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana. 

Vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksessa sovitun vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä, eli työntekijällä ei ole kiinteää tuntimäärää. Esimerkiksi ns. nollatuntisopimukset eli tarvittaessa töihin kutsuttavien työsopimukset ovat vaihtelevan työajan sopimuksia.  

Liukuvan työajan sopimukset tuovat joustoa työelämään. Siinä työntekijällä on mahdollisuus sovittujen liukuma-aikojen puitteissa lyhentää ja pidentää työpäivää tarpeen mukaan.  

Joustotyöaikaa käytettäessä työsuhteen osapuolet voivat yhteisellä kirjallisella sopimuksella sopia joustotyöajan käyttämisestä, jos työntekijällä on oikeus itsenäisesti päättää työaikansa sijoittamisesta ja työntekopaikastaan vähintään puolet työajastaan. 

Työaikapankin avulla työntekijä pystyy säästämään ja yhdistämään toisiinsa työaikaansa, ansaitsemiaan vapaapäiviä tai vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia. Työaikapankkiin ei voida siirtää säännölliseltä työajalta maksettavaa palkkaa, kulukorvauksia tai muita korvausluonteisia saatavia eikä erääntyneitä rahamääräisiä etuuksia.  

Lisätyöllä tarkoitetaan sovitun työajan lisäksi tehtyä työtä, joka ei ylitä lain mukaista säännöllistä työaikaa. Lisätyön tekemisestä on sovittava erikseen ja siitä maksetaan säännöllisen työajan mukaista palkkaa. 

Ylityötä on työaika, joka ylittää työntekijän normaalin työajan ja lisätyön. Pääsääntöisesti ylitöihin vaaditaan jokaista ylityökertaa varten työntekijältä erillinen suostumus, joten työntekijä ei voi sitoutua työsopimuksessa tekemään ylitöitä tarvittaessa. 

Tauot ja lepoaika työaikalain mukaan yli kuuden tunnin työpäivien aikana työntekijälle tulisi antaa vähintään tunnin mittainen tauko (ns. ruokatauko). Osapuolet voivat sopia lyhyemmästä tauosta, mutta tauon on oltava vähintään puoli tuntia.   

Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Työsuhdejuridiikan lait

Työaikalaki – Työajaksi luettava aika