Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Palkanmaksu Palkkalaskelma ja palkan oikaisupyyntö

Palkkalaskelma ja palkan oikaisupyyntö

Työnantajan on palkan maksamisen yhteydessä annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet.

Palkkalaskelma on välttämätön apuväline, jos haluaa selvittää palkan laskemisessa mahdollisesti tapahtuneet laskuvirheet tai muut erehdykset. Jos työnantaja ei anna palkkalaskelmaa, työntekijän tulee viipymättä huomauttaa siitä. Jos työntekijä ei mielestään ole saanut työnantajalta kaikkia hänelle kuuluvia palkkoja, hänen on pyydettävä työnantajaltaan palkanmaksun oikaisua.

Palkkalaskelman antamatta jättäminen pyynnöstä huolimatta on työsopimuslain 13 luvun 11 § 2 mom. perusteella rangaistava teko.