Hyppää sisältöön

Ylityö

Mitä on ylityö?

Yleistyöaikaa noudattaessa vuorokautista ylityötä on työ, joka ylittää kahdeksan tuntia vuorokaudessa. Viikoittaista ylityötä on työ, joka ylittää 40 tuntia viikossa olematta vuorokautista ylityötä.

Keskimääräistä säännöllistä työaikaa käytettäessä vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään työvuoroluetteloon merkityn säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi. Viikoittaista ylityötä on säännöllisen työajan lisäksi tehty työ, joka ei ole vuorokautista ylityötä. Mikäli keskimääräinen työaika tasoittuu alle 40 tuntiin viikossa, on ylityötä vasta 40 viikkotyötunnin jälkeen tehty työ.

Jaksotyössä ylityötä on työ, joka ylittää säännöllisen enimmäistyöajan. Jaksotyöajan säännöllinen enimmäistyöaika on pääsääntöisesti 3 viikkoa/120 tuntia tai 2 viikkoa/80 tuntia, mutta töiden tai työvuorojen tarkoituksenmukaisuuden vuoksi on saatettu sopia toisin.

Liukuvassa työajassa vuorokautista ylityötä on työ, joka ylittää kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja viikoittaista ylityötä työ, jota tehdään työvuoroluettelon mukaisena vapaapäivänä ja joka ylittää 40 tuntia olematta vuorokautista ylityötä. Ylityötä on myös kiinteän työajan lisäksi työnantajan määräyksestä tehty työ, jonka enimmäiskertymä ylittyy seurantajakson päättyessä. Seurantajakson päättyessä ylitysten kertymä saa olla enintään 60 tuntia.

Joustotyöajassa vuorokautista ylityötä on työ, joka ylittää kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja viikoittaista ylityötä työ, jota tehdään joustotyösopimuksessa sovitun viikoittaisen vapaan aikana työn olematta vuorokautista ylityötä. Viikoittainen säännöllinen työaika saa joustotyöajassa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana.

Ylitöiden tekeminen edellyttää työnantajan aloitetta ja hyväksyntää. Pääsääntöisesti ylitöihin vaaditaan jokaista kertaa varten myös työntekijältä erikseen suostumus.

Työntekijä voi antaa kuitenkin ylitöihin suostumuksensa ennalta määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi, mikäli tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen. Työntekijä ei voi työsopimuksella sitoutua tekemään ylitöitä tarvittaessa.

Tulee kuitenkin huomata, että mikäli ylitöiden tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä, virkamies ja viranhaltija eivät saa kieltäytyä ylitöiden tekemisestä.

Ylityökorvaukset

Vuorokautisesta ylityöstä on maksettava kahdelta ensimmäiseltä työtunnilta 50 prosentilla ja niitä seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä on maksettava 50 prosentilla korotettu palkka.

Työn jatkuttua jaksotyössä koko kahden viikon ajanjakson on 12 ensimmäiseltä ylityötunnilta ja työn jatkuttua koko kolmen viikon ajanjakson 18 ensimmäiseltä ylityötunnilta maksettava 50 prosentilla ja näitä seuraavilta ylityötunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Jos ajanjakso on keskeytynyt sen johdosta, että työntekijän työsuhde on päättynyt tai että hän ei ole voinut olla työssä loman, sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi, lasketaan, kuinka monta tuntia keskimääräinen työaika kesken jääneenä ajanjaksona on työhön käytettyinä vuorokausina kahdeksaa tuntia pidempi. Tämän tuntimäärän kahdelta ensimmäiseltä keskimääräiseltä ylityötunnilta on maksettava 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Jos säännöllinen työaika perustuu työehtosopimukseen tai poikkeuslupaan, on sopimuksessa tai luvassa mainittava perusteet, joiden mukaan ylityöstä maksettava korotettu palkka lasketaan.


Huomioithan tämän nettisivun tietojen perustuvan lainsäädäntöön. Näin ollen on mahdollista, että työsuhteeseesi sovellettavassa työehtosopimuksissa on saatettu sopia toisin.

Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Säännöllinen työaika ja ylityöt