Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen on jatkuvaa, toistuvaa kielteistä kohtelua. Se voi olla esim. loukkaamista, alistamista, mitätöintiä tai muuta epäoikeudenmukaista kohtelua. Kiusaamisen kohteeksi joutuminen heikentää hyvinvointia ja jaksamista, jolloin kiusaamisen kohteena oleva ajautuu puolustuskyvyttömään asemaan. Tilanteet työpaikoilla ovat moninaisia. Ei ole helppoa selvittää, onko kyseessä työpaikkakiusaaminen vai jokin muu ristiriitatilanne.

Mitä on työpaikkakiusaaminen?

Työpaikkakiusaaminen on jatkuvaa, toistuvaa kielteistä kohtelua. Se voi olla esim. loukkaamista, alistamista, mitätöintiä tai muuta epäoikeudenmukaista kohtelua. Kiusaamisen kohteeksi joutuminen heikentää hyvinvointia ja jaksamista, jolloin kiusaamisen kohteena oleva ajautuu puolustuskyvyttömään asemaan. Tilanteet työpaikoilla ovat moninaisia. Ei ole helppoa selvittää, onko kyseessä työpaikkakiusaaminen vai jokin muu ristiriitatilanne.

Kiusaamisen muotoja voivat olla mm. jatkuva ja toistuva

  • liian suuren työmäärän antaminen
  • toistuva kohtuuton aikataulutus työn suorittamiseksi
  • työntekijän resursseihin nähden liian vaatimattomien tehtävien antaminen
  • työyhteisöstä eristäminen, sosiaalinen syrjintä
  • moittiminen, sortaminen, pilkkaaminen, nöyryyttäminen, loukkaaminen
  • mustamaalaaminen ja perättömien asioiden puhuminen
  • arvosteleminen ilman syytä
  • henkilökohtaisen koskemattomuuden rikkominen

Rajanveto kiusaamisen ja muiden ristiriitojen välillä on usein hankalaa. Kaikki ongelmatilanteet on kuitenkin syytä selvittää työpaikalla. On muistettava, että henkilökohtaiset näkemyserot ja työntekijöiden väliset ristiriidat eivät ole työpaikkakiusaamista.

Työnantajalla on myös direktio-oikeuteen (= työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus) perustuvia oikeuksia, joita ei voida pitää työpaikkakiusaamisena. Työntekijä on velvollinen noudattamaan niitä ohjeita ja määräyksiä, joita työnantaja antaa oman toimivaltansa rajoissa. Työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista on säädetty työsopimuslain 2 ja 3 luvussa.

Tällaisia työnantajan oikeuksia on esim.

  • Työnantajan/esimiehen antamat käskyt ja määräykset jotka sisältyvät työnjohto-oikeuteen (oikeus esim. määrätä missä, miten ja milloin työ tehdään).
  • Työsuhteen yksipuolinen muuttaminen tietyissä rajoissa, kuten työtehtävät, työntekopaikka ja työaika.

1.1.2003 voimaan tulleeseen työturvallisuuslakiin otettiin säännös, joka velvoittaa työnantajan huolehtimaan siitä, että työpaikalla ei esiinny työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Epäasiallista kohtelua on kaikin keinoin yritettävä ehkäistä ja tällaisen kohtelun tultua esiin, on siihen puututtava viivytyksettä.

28 §: Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa, hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi.

18 §: Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa.

Työpaikkakiusaamiseen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista vain työyhteisön sisällä. Kiusaamistilanteiden käsittely ja hoitaminen kuuluvat työnantajan velvollisuuksiin työturvallisuuslain perusteella. Henkilöstöä edustaa näissä tilanteissa työsuojeluvaltuutettu.

Oletko joutunut kiusaamisen kohteeksi?

Ota rohkeasti asia puheeksi kiusaajan kanssa. Kerro tilanteista, jotka koet kiusaamiseksi ja vaadi kiusaajaa lopettamaan epäasiallinen käytös välittömästi. Mikäli oma kieltosi ei tehoa, ota yhteyttä esimieheesi. Jos kiusaaja on esimies, on otettava yhteys tämän esimieheen. Kirjaa ylös kaikki tilanteet, joissa olet kokenut tulleesi kiusatuksi. Muistiinpanoja tarvitaan kiusaamisen myöhemmän selvittelyn varalle. Mikäli tarvitset tilanteessa tukea, ota yhteys työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuun tai työterveyshuoltoon.

Työsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu työturvallisuuslain noudattamisen valvominen. Mikäli työnantajalle tekemäsi aloitteet kiusaamisen lopettamiseksi eivät tehoa, ota yhteys alueesi työsuojeluviranomaiseen.

Lisätietoa

Työsuojelun verkkosivuilta löydät lisätietoa työsuojelusta ja sitä koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta.

Mieli ry:n verkkosivuilla voit saada maksutonta apua ja lukea lisää:

Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Vaikeat esihenkilötilanteet – Työpaikkakiusaamiseen puuttuminen

Katso koulutus työpaikkakiusaamisesta ja muusta ongelmakäyttäytymisestä

Lakiruutu: Epäasiallinen kohtelu työpaikalla

Lakiruutu on uusi webinaari- ja videosarjamme, jossa autamme jäseniämme työelämän oikeudellisissa pulmatilanteissa. Videoilla asianajaja, varatuomari, KTM Katja Halonen asianajotoimisto Teperi & Co:sta antaa lakiapua ja neuvoja yleisimpiin jäseniämme askarruttaneisiin työsuhteen haasteisiin.

​​​​​​​Epäasiallinen käytös on valitettavan yleistä suomalaisillakin työpaikoilla. Missä kulkee häirinnän ja työnantajan työnjohto-oikeuden välinen raja, eli milloin työnantajan määräykset ovat työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä? Millainen käytös työpaikalla on epäasiallista?

Lakiruutu sisältää toimintaohjeet, miten toimia, mikäli joutuu epäasiallisesti kohdelluksi työpaikalla. Videot ovat katsottavissa YTK-Yhdistyksen jäsenten OMA+ palvelun Webinaarit ja koulutukset -osiossa.

Katso Lakiruutu OMA+ -palvelussa

Lue lisää Lakiruutu-videosarjasta