Hyppää sisältöön

Vanhuuseläke

Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Eläkkeen määrä on eläkkeellesiirtymiseen mennessä ansaittu eläke. 

Työntekijän alin vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan seuraavasti:

SyntymävuosiVanhuuseläkeikä
1954 ja sitä ennen63 vuotta
1955 63 vuotta ja 3 kuukautta
195663 vuotta ja 6 kuukautta
195763 vuotta ja 9 kuukautta
1958 64 vuotta
195964 vuottaja 3 kuukautta
196064 vuotta ja 6 kuukautta
196164 vuotta ja 9 kuukautta
1962-6465 vuotta

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneen työntekijän alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan eliniän muutokseen eläkelain 82 ja 83 §:n mukaisesti ja ikä vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella vuodelle, jona työntekijä täyttää 62 vuotta.

Työntekijä voi siis halutessaan jatkaa työntekoaan 68 ikävuoteen asti. Tätä ennen työnantaja voi päättää työsuhteen ainoastaan yleisillä irtisanomisperusteilla. Työsuhde kuitenkin päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana vuonna 1957 ja sitä ennen syntynyt työntekijä täyttää 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntynyt työntekijä täyttää 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntynyt työntekijä täyttää 70 vuotta.

Eläkkeelle jäämistä voi myös lykätä yli 68–70 ikävuoden. Tämä edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan kesken.