Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Palkkaturva Saamisen edellytykset

Saamisen edellytykset

  1. Saatava perustuu työsuhteessa tehtyyn työhön. Työsuhde on kyseessä silloin, kun työntekijä tekee työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan.
  2. Työnantaja ei ole maksanut erääntyneitä saatavia ajallaan. Kullakin saatavalla on oma, lakiin, työehtosopimukseen tai työsopimukseen perustuva eräpäivä, jolloin työnantaja on velvollinen saatavan maksamaan.
  3. Hakemus on jätetty työ- ja elinkeinotoimistoon tai ELY-keskukseen määräajassa. Hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.
  4. Työnantaja on maksukyvytön, eli esim. konkurssissa. Työnantaja on maksukyvytön mm. silloin, kun tämä ei pysty maksamaan ulosotossa olevia velkojaan, on laiminlyönyt ajallaan tilittää ennakonpidätykset tai maksaa työnantajamaksut.

Rajoitukset

Koska saatavan on perustuttava työsuhteessa tehtyyn työhön, palkkaturvaa ei makseta itsenäiselle ammatin- tai liikkeenharjoittajalle, avoimen yhtiön yhtiömiehelle, kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle eikä osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajalle.

Palkkaturvana maksettavien saatavien enimmäismäärä on 15 200 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella.

Palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä seuraavissa tilanteissa:

  • työntekijän saatava perustuu sopimukseen tai järjestelyyn, joka on tehty palkkaturvan saamiseksi
  • palkkaturvana haettu saatava on epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena
  • työntekijä hakee toistuvasti palkkaturvana samaan työnantajaan kohdistuvia saatavia