Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Lomautus Lomautuksen vaikutus vuosilomaan

Lomautuksen vaikutus vuosilomaan

Loman kertyminen

Kokoaikainen lomauttaminen

Vuosilomalain mukaisesti työntekijälle kertyy lomapäiviä lomautuksen ensimmäiseltä 30 päivältä, eli lomautuksen aikana vuosilomaa kerryttävinä päivinä lomautuksen ajalta lasketaan 30 työpäivää kerrallaan. 30 päivän ajanjaksoa laskettaessa otetaan huomioon vain ne päivät, jotka ilman lomautusta olisivat olleet työntekijän työpäiviä. Jos lomautus kestää yli 30 työpäivää kerrallaan, vuosilomaa ei enää kerry ylimenevältä lomautusajalta.

Jos työntekijä on lomautettuna useampia jaksoja ja käy jaksojen välissä töissä, 30 päivän ajanjakson laskenta alkaa aina uudelleen jokaisen erillisen lomautusjakson alkaessa.

Osa-aikainen lomauttaminen

Jos lomautus on toteutettu työviikkoja lyhentämällä tai muulla siihen verrattavalla työaikajärjestelyllä, lasketaan työssäolopäivien veroisiksi enintään kuusi kuukautta kerrallaan.

Uusi kuuden kuukauden jakso alkaa, jos työntekijä tekee lomautusjakson välissä täyden työviikon. Jos lomautus kestää yhdenjaksoisesti yli kuusi kuukautta, lomaa kertyy vuosilomalain mukaisesti (14 päivää tai 35 tuntia). Lomautuspäiviä ei lasketa mukaan vuosilomalain kertymään.

Vuosiloma lomautuksen aikana

Lomautuksen aikana olevan vuosiloman aikana työnantajan on maksettava työntekijälle vuosilomapalkkaa. Lomapalkka vastaa määrältään työntekijän keskimääräistä palkkaa kyseisen ajankohdan aikana.

Jos lomaoikeus perustuu kokoaikatyöhön, ei työntekijällä ole oikeutta ansiopäivärahaan vuosiloman aikana. Jos lomaoikeus perustuu osa-aikatyöhön, työttömyyskassa ottaa huomioon työntekijälle maksettavan vuosilomapalkan määrän sovitellussa päivärahassa. Voit lukea lisää vuosiloman vaikutuksesta päivärahaan työttömyyskassan sivuilta.