Hyppää sisältöön

Irtisanomisilmoitus

Tilanteessa, jossa työnantaja irtisanoo työntekijän on työsopimuksen päättämisilmoitus toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Vastaavasti myös tilanteessa, jossa työntekijä itse irtisanoutuu, on ilmoitus toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti.

​​​​​Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti.

Kirjeitse tai sähköisesti toimitetun ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on lähetetty.

Jos työntekijä on vuosilomalla, kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan loman päättymistä seuraavana päivänä.

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti:

  • työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä
  • ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty.

Laki lähtee siitä, että kaikki päättämissyyt esitetään ilmoituksessa. Säännöksen tarkoituksena on, että irtisanomisen peruste voidaan arvioida ja mahdollisia turhia oikeudenkäyntejä voidaan välttää. Oikeuskäytännössä on silti otettu huomioon ilmoittamatta jääneitä, mutta päättämishetkellä jo tiedossa olleita perusteita. Päättämissyyn ilmoittamatta jättäminen tai puutteellisen tai väärän syyn ilmoittaminen voidaan ottaa huomioon määrättäessä korvausta perusteettomasta irtisanomisesta.


Sinua voisi kiinnostaa myös: