Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Perhevapaat Työhön paluu perhevapaalta

Työhön paluu perhevapaalta

Perhevapaalta palaavan työhön paluuoikeudesta säädetään työsopimuslain 4 luvun 9 §:ssä. Työntekijällä, jolla perhevapaan päättyessä on voimassa oleva työsuhde, on ensisijaisesti oikeus palata entisiin työtehtäviinsä entisin työehdoin.

Mikäli yrityksessä tehdään esim. organisaatiomuutoksia, on työnantajan huomioitava perhevapaalla olevan paluusuoja uudelleen järjestettyihin tehtäviin. Jos paluu entisiin työtehtäviin ei ole mahdollista, työnantajalla on velvollisuus tarjota mahdollisimman samankaltaisia työsopimuksen mukaisia työtehtäviä. Työtehtävien tarjoamisvelvollisuuden laajuus riippuu siitä, millä tavalla työtehtävistä on työsopimuksessa sovittu.

Työnantaja ei saa palkata uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita perhevapaalla oleva on tehnyt. Yrityksen tulee käyttää tehtävien hoidossa sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä. Sijaisiin nähden perhevapaalta palaavalla työntekijällä on etuoikeus entisiin työtehtäviinsä.

Jos työtehtävät säilyvät samoina kuin ennen perhevapaan alkua, säilyvät myös työsuhteen ehdot. Palkkaan tulee tehdä työehtosopimusten mukaiset yleiset korotukset. Mikäli työtehtävät muuttuvat aiempaan verrattuna, määräytyvät myös työsuhteen ehdot uuden työn mukaan. Ehtojen muutos voidaan kuitenkin useimmiten toteuttaa vasta irtisanomisajan pituisen ajan kuluttua työhönpaluusta.