Hyppää sisältöön

Työtodistus

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta (suppea työtodistus). Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä (laaja työtodistus). Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi.

Työntekijän pyynnöstä työtodistukseen merkittävä arvolause perustuu työnantajan käsitykseen työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidoista ja käytöksestä on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin työnantajan on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus.

Jos työntekijä on pyytänyt työtodistusta työnantajalta, eikä tämä ole sitä antanut, työntekijä voi saattaa rikkomuksen työsuojeluviranomaisen tietoon.

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työtodistusta koskevia säädöksiä, voidaan tuomita sakkorangaistukseen. (työsopimuslaki (55/2001) 13 luku 11 § 2. mom)


Sinua voisi kiinnostaa myös: