Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Lomautus Lomautusilmoitus

Lomautusilmoitus

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy, alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti. Toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto ei sido työnantajaa, eikä arvion osoittautuminen virheelliseksi edellytä uuden lomautusilmoituksen antamista. Jos lomautusilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen.

Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos työnantajalla ei ole koko lomautusaikaan kohdistuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon vuoksi.