Hyppää sisältöön

Erityiset perusteet

Erityisiä työsopimuksen päättämisperusteita ovat liikkeen luovutus, yrityssaneeraus sekä työnantajan konkurssi ja kuolema. 

Liikkeen luovutus eli liiketoiminnan myynti 

Työsopimuslaissa liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Laki korostaa toiminnallisen kokonaisuuden siirtymistä ja sen identiteetin säilymistä. Näissä tilanteissa työntekijöiden siirtymistä koskevan pääsäännön mukaan työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen niin, että heidän työsuhteeseensa liittyvät etuutensa eivät heikkene. Jos työsopimus päättyy sen takia, että työntekijän työsuhteen ehdot heikkenisivät olennaisesti liikkeen luovutuksen takia, katsotaan työnantajan olevan vastuussa työsuhteen päättymisestä. 

Liikkeen luovutuksissa työnantajan on sovellettava normaaleja työsuhteen päättämisperusteita. Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. Yritysjärjestelyissä kuitenkin toteutetaan usein työvoimantarpeen muutoksiin johtavia taloudellisia, teknisiä ja organisatorisia järjestelyjä, jotka voivat synnyttää perusteen työsuhteen päättämiselle. Yritysjärjestelyissä irtisanomisperuste voi liittyä esimerkiksi alihankintaan, yhtiöittämiseen, sulautumiseen, tuotantotavan muutoksiin tai organisaation hajauttamiseen. 

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksessa työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen silloin, kun irtisanomisen perusteena on saneerausmenettelyn aikana suoritettava järjestely tai toimenpide, joka on välttämätön konkurssin torjumiseksi ja jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee työsopimuslaissa olevia taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita vastaavalla tavalla. Lisäksi yrityssaneerausta koskevissa tapauksissa voidaan noudattaa kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos irtisanomisen perusteena on vahvistetun saneerausohjelman mukainen toimenpide, jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee työsopimuslain taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita vastaavalla tavalla, tai perusteena on vahvistetussa saneerausohjelmassa todetusta taloudellisesta syystä johtuva, ohjelman mukainen järjestely, joka edellyttää työvoiman vähentämistä.  

Säännöksellä on merkitystä lähinnä pitkissä ja määräaikaisissa työsuhteissa. Työsuhde voidaan irtisanoa kahdessa kuukaudessa, vaikka se olisi määräaikainen tai muuten sovellettava irtisanomisaika olisi pitempi. Jos työsopimuksissa muuten sovellettava irtisanomisaika on lyhyempi kuin kaksi kuukautta, työsopimus voidaan irtisanoa tätä lyhyempää irtisanomisaikaa käyttäen. Työntekijän noudatettava irtisanomisaika on saneerausmenettelyn yhteydessä yleensä 14 päivää.  

Konkurssi ja työnantajan kuolema 

Silloin kun työnantaja asetetaan konkurssiin, sekä työnantaja että työntekijä saavat irtisanoa työsopimuksen päättymään 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Säännöstä sovelletaan myös määräaikaisiin työsuhteisiin. Työsuhteen voi irtisanoa konkurssin perusteella vasta konkurssin alkamisen jälkeen ja työsuhteen irtisanomisen perusteeksi on selkeästi mainittava konkurssi. 

Konkurssi ei katkaise työsuhdetta automaattisesti vaan se jatkuu konkurssista huolimatta entisellään. Työantajan päätösvaltaa konkurssiin asettamisen jälkeen käyttää konkurssipesä, joten mm. palkanmaksuvastuu siirtyy konkurssipesälle. 

Työnantajan kuoltua sekä kuolinpesän osakkailla että työntekijöillä on oikeus irtisanoa työsopimus 14 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisoikeus koskee myös määräaikaisia työsuhteita. Irtisanomisoikeuden käyttö on rajoitettu työnantajan kuoleman jälkeiseen kolmeen kuukauteen.