Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työsuhteen päättäminen Työntekijän erityistä asemaa suojaavat säännökset

Työntekijän erityistä asemaa suojaavat säännökset

Laki suojaa joissakin tapauksissa työntekijää hänen erityisen asemansa vuoksi. Tällaisia tilanteita ovat mm. raskaus, perhevapaiden käyttäminen ja luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun asema.

Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta työntekijän raskauden johdosta eikä sillä perusteella, että tämä käyttää oikeuttaan työsopimuslaissa säädettyyn perhevapaaseen. Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan tai perhevapaata käyttävän työntekijän, katsotaan irtisanomisen johtuneen raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä, ellei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta syystä.

Työnantaja saa irtisanoa perhevapaalla olevan työntekijän työsopimuksen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen tai -valtuutetun työsopimuksen tämän henkilöön liittyvästä asiallisesta ja painavasta syystä vain, jos lisäksi niiden työntekijöiden enemmistö, joita hän edustaa, on antanut siihen suostumuksensa. Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen tai -valtuutetun työsopimuksen työn vähentymisen, saneerausmenettelyn tai konkurssin perusteella vain, jos heidän työnsä päättyy kokonaan. Tämän lisäksi edellytetään, että häntä ei voida sijoittaa uudelleen tai kouluttaa muuhun työhön. Luottamusmies tai -valtuutettu voidaan yleensä irtisanoa viimeisenä.

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko lisätietoa irtisanomisjärjestyksestä tai erityisryhmistä, joilla on korotettu irtisanomissuoja? Kirjaudu OMA+ -palveluun ja katso Lakiruudun kolmas jakso, jossa selitetään tarkemmin tuotannollisin tai taloudellisin perustein tehtyjen irtisanomisten juridiikkaa.