Hyppää sisältöön

Lomapalkka

Lomapalkan maksaminen 

Lomapalkalla tarkoitetaan palkkaa, johon työntekijällä on oikeus vuosilomansa aikana. Vuosiloman ajalta maksetaan vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Lomapalkka on pääsääntöisesti maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta palkka voidaan kuitenkin maksaa normaalina palkanmaksupäivänä.  

Kuukausi- ja viikkopalkkaa saavat 

Viikko- ja kuukausipalkkaiset työntekijät saavat normaalin palkkansa loman ajalta. Lomapalkkaan lisätään muut kuin tilapäiset palkanlisät vuosilomalaissa olevien kertoimien perusteella.  

Tunti- ja urakkapalkkaa saavat 

Tunti- ja urakkapalkkaisen lomapalkka määräytyy yleensä keskipäiväpalkan ja lomapäivien lukumäärän mukaan määräytyvien kertoimien perusteella, jos työntekijä työskentelee vähintään 14 päivää kalenterikuukaudessa.  

Keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) työssäoloajan palkka (vähennettynä ylitöiden korotusosilla) tehtyjen työpäivien lukumäärällä. Tähän lisätään kahdeksasosa tehdyistä ylitöistä. Keskipäiväpalkka kerrotaan taulukossa olevien lomapäivien määrän mukaisella kertoimella. 

Lomapäivien määräKerroin
21,8
32,7
43,6
54,5
65,4
76,3
87,2
98,1
109,0
119,9
1210,8
1311,7
1412,7
1513,6
1614,5
1715,5
1816,4
1917,4
2018,3
2119,3
2220,3
2321,3
2422,2
2523,2
2624,1
2725,0
2825,9
2926,9
3027,8

Jos työntekijällä on lomapäiviä enemmän kuin 30, kerrointa korotetaan luvulla 0,9 jokaista lomapäivää kohden.  

Alle 14 päivää kuukaudessa työskentelevät 

Työntekijöille, joihin sovelletaan ns. 35 tunnin ansaintasääntöä ja joille maksetaan muuta kuin viikko- tai kuukausipalkkaa, maksetaan prosenttiperusteinen vuosilomapalkka. 

Jos työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä alle vuoden, vuosilomapalkan suuruus on 9 % edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta palkasta, josta on vähennetty hätätyöstä ja ylityöstä maksettavat korotukset. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä yli vuoden, vuosilomapalkan prosentti on 11,5 %.