Hyppää sisältöön

Sopiminen

Työnantaja ja työntekijä voivat milloin tahansa sopia työsuhteen päättymisestä.

On suositeltavaa, että sopimus päättymisestä tehdään kirjallisesti. Sen osapuolen, joka myöhemmin väittää, että työsuhteen päättymisestä on sovittu, pitää pystyä osoittamaan sopimuksen olemassaolo ja sisältö todeksi.  Sopimus ei ole laillinen ja sitä ei tarvitse noudattaa, jos sopimus työsuhteen päättämisestä on pätemätön (ks. kohdasta työsopimus, sopimuksen pätemättömyys).

Sopimuksen pätemättömyyttä ei pääsääntöisesti aiheuta se, että työntekijä tulee sopimuksen teon jälkeen toisiin ajatuksiin. Sopimus on yleensä pätevä, jos asiasta on keskusteltu useaan otteeseen ennen sopimuksen tekemistä tai jos työntekijälle on hänen pyynnöstään annettu riittävästi aikaa harkita asiaa ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Työsuhteen päättymistä koskevaa sopimusta tehtäessä on hyvä ottaa huomioon, että se vaikuttaa myös oikeuteen saada työttömyyspäivärahaa. Normaalisti työttömyyspäivärahaa maksetaan viiden omavastuupäivän jälkeen.

Jos työntekijä on itse irtisanoutunut tai omalla menettelyllään aiheuttanut työsuhteen päättymisen, hänellä ei ole oikeutta päivärahaan pääsääntöisesti 45 päivän ajalta. Sopimuksen tekeminen työsuhteen päättymisestä tulkitaan niin, että työntekijä on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Mikäli sopimukseen sisältyy ylimääräinen korvaus työsuhteen päättymisestä (esim. kultainen kädenpuristus), korvaus jaksotetaan ajalle, jolta oikeutta päivärahaan ei ole.