Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta siten, kun työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään. Valtiokonttori korvaa valtion työntekijöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit. Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritetaan korvauksia sekä työtapaturmasta että ammattitaudista.

Työtapaturma

Työtapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapaturmaa, josta seurauksena on vamma tai sairaus, joka on kohdannut työntekijää

 • työssä
 • työstä johtuvissa olosuhteissa, työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle ja päinvastoin
 • hänen ollessa työnantajan asioilla tai työntekijän yrittäessä varjella tai pelastaa työnantajan omaisuutta tai työtoimintansa yhteydessä ihmishenkiä
 • hänen suorittaessaan tilapäisesti työtä suomalaisen työnantajan lähettämänä tai suomalaisen yhtiön ulkomailla toimivan emo- tai tytäryhtiön palveluksessa

Työtapaturmana korvataan myös vamma, joka on syntynyt lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana ja jota ei korvata ammattitautina. Esim. syövyttävän aineen aiheuttama vamma tai työliikkeen aiheuttama lihaksen tai jänteen kipeytyminen.

Ammattitauti

Ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka on aiheutunut työssä fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä. Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edellyttää sellaista lääketieteellistä tutkimusta, jossa on käytettävissä riittävä tieto työssä olevasta altistuksesta. 

Toimintaohjeet työtapaturman sattuessa tai ammattitautiepäilyssä

 • Ilmoita asiasta välittömästi työnantajalle tai lähimmälle esimiehellesi.
 • Pyydä työnantajalta vakuutustodistus ja ota se mukaan hoitolaitokseen.
 • Anna työnantajallesi kaikki tarvittavat tiedot tapaturmailmoituksen tekemistä varten ja varmista, että työnantaja tekee tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiölle.

Jos työnantajalla ei tapaturmahetkellä ole lakisääteistä tapaturmavakuutusta, ilmoitus tapaturmasta tehdään Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon.

Mitä korvauksia on mahdollista saada?

Tarkat tiedot siitä, mitä vakuutus korvaa saa vakuutusyhtiöstä, josta tapaturmavakuutus on otettu.

Korvauksen piiriin kuuluvat mm.

 1. Sairaanhoito-, tutkimus-, lääke- ja matkakulut.
 2. Ohimenevän työkyvyttömyyden ajalta tapaturmavakuutuksen päivärahaa voi saada enintään yhden vuoden ajalta.
 3. Tapaturmaeläkettä tai osaa siitä voi saada, jos on tullut tapaturman seurauksena täysin työkyvyttömäksi tai työkyky on alentunut ja työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden.
 4. Tapaturmaeläkettä maksetaan, jos työkyvyttömyys jatkuu yli vuoden kuluttua tapaturmasta.
 5. Vamman tai sairauden aiheuttamasta yleisestä haitasta maksetaan ns. haittaraha (aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta).

Kuolemantapauksessa maksetaan hautausapua ja perhe-eläkettä leskelle ja alaikäisille lapsille sekä opiskeleville alle 25-vuotiaille lapsille.


Lisätietoa aiheesta löydät TVK:n sivuilta.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Ammattitautiluettelo

Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Työtapaturma- ja ammattitautilaki