Hyppää sisältöön

Etusivu Työelämäopas Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen

Työsuhde voidaan päättää joko irtisanomalla, yhteisellä sopimuksella tai purkamalla. Joskus työsuhde voi päättyä myös erityisillä perusteilla.

Irtisanominen

Jos työsuhde irtisanotaan, päättyy se vasta irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaikana normaalit työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet ovat yhä voimassa. Pääsääntöisesti työntekijällä on työntekovelvollisuus irtisanomisaikana ja työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle irtisanomisajan palkkaa.

Työntekijä ei tarvitse perustetta työsopimuksen irtisanomiselle. Mikäli työnantaja haluaa irtisanoa työntekijän, tulee työnantajalla olla työsopimuslain mukainen asiallinen ja painava syy. Irtisanomisperuste voi olla joko henkilöön liittyvä tai työnantajan tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin liittyvä.

Määräaikainen työsopimus

Määräaikainen työsopimus päättyy pääsääntöisesti sopimuksessa sovitun määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa ilman erillistä irtisanomista. Jos ainoastaan työnantajalla on tieto määräaikaisen työsuhteen päättymisajankohdasta, tulisi työnantajan viipymättä saatuaan tiedon ilmoittaa myös työntekijälle ajankohta. Joskus määräaikaisissa sopimuksissa on mukana irtisanomisehto, eli kyseessä on ns. sekamuotoinen sopimus.

Päättämissopimus

Työntekijä ja työnantaja voivat myös yhteisestä sopimuksesta päättää työsuhteen. Aloite tulee usein työnantajalta, jolla ei ole työsopimuslain mukaisia perusteita työsuhteen päättämiselle. Jotta päättämissopimus on pätevä, vaaditaan siihen kuitenkin myös työntekijän suostumus. Päättämissopimukseen ei vaadita työsopimuslain mukaisia asiallisia ja painavia perusteita.

Purkaminen

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen päättymään heti vain erittäin painavasta syystä. Purkuoikeus koskee sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassaolevia sopimuksia. Myös työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää jatkavan työssä edes irtisanomisajan mittaista aikaa. Tällainen tilanne voisi esimerkiksi olla käsillä, jos työturvallisuus olisi laiminlyöntien vuoksi vaarantunut merkittävissä määrin. Purkamisoikeus raukeaa, jos purkua ei ole tehty 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon purkamisperusteesta.

Koeaikapurku

Työsuhteen alussa voidaan sopia enintään kuuden kuukauden koeajasta. Määräaikaisissa sopimuksissa koeaika saa kestää korkeintaan puolet sopimuksen kestoajasta, kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Koeajan tarkoituksena on saada selville, soveltuuko työntekijä hänelle tarjottuun työhön ja haluaako hän tehdä tätä työtä. Koeaikana työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa päättymään heti ilman perusteita. Koeaikapurkua ei saa kuitenkaan tehdä laissa luetelluilla syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Esimerkiksi työnantajan tuotannolliset ja taloudelliset haasteet eivät ole peruste koeaikapurulle.

Erityiset perusteet

Työsopimuslaissa on muutamia erityisiä työsopimuksen päättämisperusteita. Erityisiä työsopimuksen päättämisperusteita ovat liikkeen luovutus (eli yrityskauppa), yrityssaneeraus sekä työnantajan konkurssi ja kuolema.

Koulutusvinkkejä aiheesta

Voit tutustua aiheeseen lisää myös jäsenetuihisi kuuluvassa työelämän verkkokoulutuskirjastossa. Katsellaksesi koulutuksia, sinun tulee olla rekisteröitynyt verkkokoulutuskirjaston käyttäjäksi. Jos olet jo hyödyntänyt maksuttoman jäsenetusi ja ottanut palvelun käyttöön, kirjaudu sisään ja klikkaa suoraan koulutuksiin alla olevista linkeistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt palveluun, voit tehdä sen jäsentemme OMA+-palvelussa osiossa Webinaarit ja koulutukset. 

Työsuhteen päättäminen

Esihenkilön juridiset kompastuskivet – Työsuhteen päättäminen ja muut tilanteet