Hyppää sisältöön

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa muuttuu 1.8.2022 voimaantulleen perhevapaauudistuksen myötä.

Perhevapaauudistus koskee perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin.

Uusien perhevapaiden myötä kaikkien lasten vanhemmilla, jotka toimivat lapsen huoltajina, on yhtäläinen oikeus päivärahoihin riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai lähi- vai etävanhempi.

Vanhan lain mukaisia vanhempainpäivärahoja maksetaan, jos lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022 tai lapsi syntyy ennenaikaisesti 29.7.2022 tai aikaisemmin.

Yleistä

  • Vanhempainpäivärahan saaminen edellyttää, että vapaalla oleva henkilö hoitaa lasta.
  • Lisäksi vapaalla oleva henkilö ei voi olla samaan aikaan ansiotyössä, muussa omassa työssä, lakisääteisellä vuosilomalla, tai muulla palkallisella vapaalla.
  • Muu palkallinen vapaa ei koske raskaus-, erityisraskaus- tai vanhempainvapaata, jonka ajalta työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa, mutta silloin päiväraha maksetaan palkkaa maksavalle työnantajalle.
  • Vanhempainpäiväraha on yleisnimitys perhevapaista maksettaville korvauksille.
  • Työntekijän tulee ilmoittaa aiotusta perhevapaasta työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aloittamista. Jos vapaa kuitenkin kestää enintään 12 arkipäivää, siitä tulee ilmoittaa vähintään kuukausi ennen vapaan aloittamista.

Lisätietoa perhe-etuuksista Kelan nettisivuilta.

Mikä muuttuu uudistuksessa?

Äitiysvapaa muuttuu raskausvapaaksi. Raskausvapaa (40 päivää) on yhtäjaksoinen ja se tulee aloittaa 14-30 päivää ennen laskettua aikaa.

Raskausvapaan ajalta maksetaan korotettua vanhempainpäivärahaa (90 % ansioista). Raskaana olevalla vanhemmalla on siis 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainvapaapäiviä.

Isyysvapaa sellaisenaan poistuu, ja tilalle tulee vanhempainvapaa. Kumpikin vanhempi saa oman 160 vanhempainrahakiintiön, josta 63 päivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle.

Vanhempainrahakauden 16 ensimmäiseltä päivältä päiväraha maksetaan kaikille vanhempainvapaata käyttäville korotettuna (90 % ansioista). Lisätietoa perhevapaauudistuksesta Kelan nettisivuilta: pikaopas perhe-etuuksiin ja esite perhevapaauudistuksesta.