Hyppää sisältöön

Työsuhteen purkaminen

Työsuhteen purkaminen tarkoittaa sitä, että työsuhde päätetään heti ilman irtisanomisaikaa. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus välittömästi, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimukseen, lakiin tai olennaisesti työsuhteeseen liittyviä velvoitteitaan vakavasti.  

Purkamisperusteen on oltava niin vakava, että työnantajalta tai vastaavasti työntekijältä ei voida vastapuolen menettelyn takia edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Tausta-ajatuksena on, että sopijapuolen menettely loukkaa toista sopijapuolta niin syvästi, että hänen ei kohtuudella voida edellyttää sietävän sopimusloukkausta, vaan hänellä on oikeus päättää sopimus välittömästi. Laissa ei ole purkamisperusteita selventävää konkreettista luetteloa, koska tavoitteena on ollut ohjata työnantajia tekemään työsuhteen päättämisiä ensisijaisesti irtisanomalla.  
 
Toisin kuin muiden päättämisperusteiden kohdalla, työsopimuksen purkautuneena pitämisen yhteydessä ei ole velvollisuutta kuulla toista osapuolta. 

Purkautuneena pitäminen

Luvaton poissaolo on yksi tavallisimmista työsopimuksen päättämisperusteista. Työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena, mikäli työntekijä on pois töistä vähintään seitsemän kalenteripäivää, eikä ilmoita työnantajalle pätevää syytä poissaololleen. Jos seitsemän päivän jaksoon sisältyy paljon vapaapäiviä esim. pyhäpäivien vuoksi, ne pidentävät vaadittavaa jaksoa. Jotta poissaolo on sallittu, tulee poissaololle olla hyväksyttävä syy ja poissaolosta on ilmoitettava työnantajalle. Jos poissaolosta ei ole voinut ilmoittaa toiselle osapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu. Säännöksen soveltaminen edellyttää yhtäjaksoista poissaoloa, ja muita kuin työntekijän työpäiviä ei voida ottaa huomioon laskettaessa purkamiseen vaadittavaa seitsemää päivää.

Koeaikana työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin.